Morska energetyka wiatrowa – nowy, unikatowy kierunek studiów podyplomowych w Politechnice Gdańskiej.

Fot. z Archiwum Politechniki Gdańskiej. w ciągu najbliższych 15 lat zatrudnienie związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej sięgnie kilkudziesięciu tysięcy osób w skali całego kraju. W Polsce coraz intensywniej rozwija się przemysł budowy morskich elektrowni wiatrowych. Dotychczas, produkcja wież wiatraków do stawiania na morzach, budowana była w polskich stoczniach, głównie na zagraniczne zamówienia. Coraz bliżej …

Więcej

Airport City Gdańsk (ACG) – nowa siła napędowa polskiej, w tym pomorskiej gospodarki. Ogłoszono przetarg  na budowę pierwszego obiektu. Nazwy nawiązują do alfabetu lotniczego: Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf i Hotel. Koszt: około 1 mld zł. Inwestorem jest Port Lotniczy Gdańsk.

Fot. Kazimierz Netka. W Gdańsku powstaje pierwsza w Polsce przestrzeń urbanistyczna o nazwie: AEROTROPOLIS. Polska w tym Pomorze, będą miały nowe silniki rozwojowe na północy kraju. Zespołem takich motorów ekonomicznych, będą, planowane obecnie, morskie porty zewnętrzne (na głębszych wodach) w Gdańsku, Gdyni oraz w Szczecinie-Świnoujściu. Drugim ośrodkiem napędzającym gospodarkę stanie się Airport City Gdańsk – …

Więcej

DS Consulting przeprowadzi dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk analizy przedrealizacyjne projektu pt. Budowa Portu Centralnego w Gdańsku – w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Umowę w tej sprawie podpisano 7 sierpnia 2019 roku, w Kapitanacie Portu Północnego. To kolejny ważny krok ku najnowocześniejszej portowej infrastruktury głębokowodnej w Europie.

Fot. Kazimierz Netka. Prywatni inwestorzy dadzą pieniądze na budowę i będą współdecydować o rodzaju towarów przeładowywanych w przyszłości w projektowanym teraz Porcie Centralnym w Gdańsku. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisał umowę z firmą DS Consulting, w sprawie doradztwa podczas przygotowań do budowy Portu Centralnego. Realizacja tej inwestycji ma się odbywać przy dużym zaangażowaniu finansowym kapitału …

Więcej

Gdańskie lotnisko zostanie powiększone. Tak zadecydował Zarząd tego  portu lotniczego – po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zamówienie rozbudowy pasażerskiego dworca lotniczego – terminalu T2.

Źródło ilustracji: Port Lotniczy Gdańsk. Więcej będzie miejsca dla pasażerów, a wkrótce – nawet dzielnica przy lotnisku Gdańskie lotnisko rozrasta się i unowocześnia z roku na rok. Taka jest potrzeba, bowiem z podróży samolotami z Trójmiasta w świat korzysta coraz więcej osób. Przy gdańskim lotnisku ma też powstać dzielnica: Airport City Gdańsk (ACG) – wyjątkowa …

Więcej

Ekonomia społeczna. Ruszyła pierwsza w Pomorskiem kawiarnia, w której za barem pracują osoby z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Twórcy  tej kawiarni, o nazwie CieKAWA, przygotowywali się do jej otwarcia dwa i pół roku. Uroczyste przecięcie wstęgi nastąpiło 1 sierpnia 2019 roku, krótko po godzinie 10. Pierwszą kawę przeznaczono dla  prezydent Gdańska.

Fot. Kazimierz Netka. Biznes społecznie odpowiedzialny potrafi tworzyć miejsca pracy także dla osób, które nie mogą uwierzyć w swe siły… Oto jedno z życzeń: byście musieli tu siedzieć po nocach i nie mogli zamykać tego lokalu, bo będą ciągle napływali kolejni klienci…  Na zdjęciu: Kawa dla pani prezydent. Fot. Kazimierz Netka 1 sierpnia 2019 roku, …

Więcej

Ocalają z wodnej otchłani kilkadziesiąt osób rocznie. Chronią nasze morze przed następstwami rozlewów olejowych. A zawdzięczamy to pracownikom Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, wspieranej finansowo m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Narodowy Fundusz już ponad 30 lat pomaga różnym podmiotom, instytucjom, organizacjom.

Fot. Kazimierz Netka. Ocalili tyle osób, ilu mieszkańców liczy niejedno miasteczko… Dzięki NFOŚiGW polskie ratownictwo pełnomorskie, czyli MSPiR – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa – chroni ludzi przed utonięciem a morskie środowisko przed skażeniem. nawet kilkadziesiąt kilometrów od brzegu. MSPiR przysparza Polsce chwałę i uznanie innych państw.   Fot. Kazimierz Netka Morska Służba Poszukiwania i …

Więcej

Pomorze 2030 – jedność terytorialna i gospodarcza z różnorodnością kulturową czyli na bogato, czy rozbicie dzielnicowe  ze szkodą dla regionu? Trwają prace nad nową strategią rozwoju.

Fot. Kazimierz Netka. Pomorskie do roku 2030 – jakie obrać kierunki rozwoju – podpowiedz, zaproponuj, zgłoś swe pomysły… Pomorskie szuka najkrótszych dróg dojścia do lepszej przyszłości. Wybrano już cztery inteligentne specjalizacje Pomorza, w których region ten ma szansę osiągać dobre rezultaty. Ponadto, powstaje projekt dokumentu o nazwie: „Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2030”, a dyskusja nad …

Więcej

NDI – polska grupa kapitałowa, ze stuprocentowym polskim kapitałem, zdobywa pierwsze  miejsca w przetargach. Najlepsza jest na Śląsku, w Gdańsku, na Mierzei Wiślanej, a także w Zachodniopomorskiem.

Na zdjęciu: Miejsce, w którym powstanie kanał żeglugowy w poprzek Mierzei Wiślanej. Fot. Kazimierz Netka. Cztery czołowe lokaty dla Grupy NDI Grupa NDI prowadzi aktualnie 26 inwestycji w całej Polsce i intensywnie pracuje nad pozyskaniem kolejnych projektów. W czterech postępowaniach przetargowych oferty złożone przez spółki z Grupy NDI zajęły pierwsze miejsca. Są to dwa projekty …

Więcej

NDI w konsorcjum z N.V. Besix S.A. ma największe szanse wygrać przetarg na budowę kanału żeglugowego w poprzek Mierzei Wiślanej. Prace zaczną się najprawdopodobniej już w październiku 2019 roku. Finał: w 2022 roku.

Fot. Kazimierz Netka. Za około 4 miesiące ruszy jedna z najważniejszych w kraju, prorozwojowa inwestycja: budowa polskiego szlaku dla statków z Bałtyku do Elbląga, przez Mierzeję i Zalew Wiślany. Siedem firm z kraju i z zagranicy zgłosiło chęć wybudowania kanału żeglugowego w poprzek Mierzei Wiślanie z Bałtyku do Elbląga. Najpóźniej we wrześniu poznamy zwycięzcę tego …

Więcej

W Gdańsku powstał Społeczny Kosz – SPOKO. Tworzą go głównie przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, na razie z 3 województw. W przyszłości SPOKO ma być w całym kraju, dostarczając np. biznesowi, przedsiębiorcom gotowe zestawy prezentów. Inicjatywę tę wspiera stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza oraz marszałek województwa pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka. Kosze z duszą – dobry przykład społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomysł na aktywizację np. spółdzielni socjalnych i wykorzystanie do tego celu luki na rynku, a także na współpracę trzeciego sektora z przedsiębiorcami. Na biznesowym rynku pojawia się nowa oferta produktowa: pudełko prezentów natchnionych. Kto zechce obdarować swych pracowników, kontrahentów, kooperantów, przyjaciół, bliskich, znajomych, …

Więcej

Pomorscy liderzy Czystego Powietrza. W Gdańsku zawarto porozumienia  dotyczące wdrażania rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Dokumenty podpisali prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz reprezentanci około 30 gmin.

Fot. Kazimierz Netka. Zrobimy to na pewno najlepiej jak potrafimy – zapewnia Mieczysław Grzegorz Gołuński – burmistrz Kartuz Polska ma dobry program troszczenia się o jakość tego, czym oddychamy. To rządowy, priorytetowy program „Czyste Powietrze”. Są krajowe fundusze na jego realizację. Chodzi jednak o to, by skutecznie urzeczywistniać to, co zaplanowano. Rząd postanowił zaktywizować w …

Więcej

Gdynia, Port. Otwarte spotkanie Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 1 oraz Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Przedstawiono unikatowe  wdrożenia. Firma z Bolesławca omówiła swój sposób precyzyjnego wprowadzania do portu i cumowania olbrzymiego statku. Firma z Trójmiasta zaprezentowała sposoby przewidywania zapylenia w portach. Obydwiema tymi polskimi innowacjami już zainteresowała się zagranica.

Fot. Kazimierz Netka. Smart specialisations. Nasze strategiczne porty morskie stają się coraz nowocześniejsze i bardziej konkurencyjne w skali globalnej. Wspólne. otwarte zgromadzenie członków dwóch nowoczesnych organizacji odbyło się w gościnnej siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Spotkali się tam, 9 lipca 2019 roku, reprezentanci Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego oraz Rady Inteligentnych Specjalizacji Pomorza nr 1: …

Więcej