Kazimierz Netka

Kazimierz Netka, dziennikarz – absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Na tej samej Uczelni odbył też następujące studia podyplomowe: Etyczno-Religioznawcze; Wiedzy o Teatrze, Filmie i Telewizji; Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego; Prawa Obrotu Gospodarczego. Ukończył również studium rewitalizacji zieleni zabytkowej, zorganizowane przez Europejską Fundację Ochrony Zabytków.

Jako dziennikarz specjalizuje się w problematyce: nauki, wynalazczości, innowacji; funduszy unijnych; energetyki; gospodarki morskiej; rynku pracy; ochrony środowiska; krajoznawstwa i turystyki. Współautor (z Marianem B. Michalikiem i Tadeuszem Pruszkiem) Kroniki Jastrzębiej Góry.

Za pracę dziennikarską uzyskuje nagrody i wyróżnienia, m.in: „Srebrnego Głuszca” w konkursie na publikacje dotyczące ochrony lasów; Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – na publikacje z zakresu ochrony środowiska; w konkursie „Media dla pomorskiej natury” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; w konkursie im. Mieczysława Orłowicza – za popularyzację turystyki krajowej; w konkursie: „Fundusze Europejskie w mediach Regionalnych” – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; w konkursach Głównego Inspektora Pracy; „Włączamy dobry program – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013”. Za publikacje na temat uczelni uzyskał Srebrne Pióro Universitatis Gedanensis. W konkursie pt. „Fundusze Europejskie – rejestruj zmiany” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zdobył I miejsce, także dla redakcji „Polski Dziennika Bałtyckiego”.

Odznaczony srebrną odznaką „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” i odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”. Należy do Krajowego Klubu Reportażu, Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS i Klubu Publicystów Morskich.

Współzałożyciel (z synem Andrzejem) gazet internetowych: netka.gda.pl  i Pulsarowy.pl

Wyróżnienia

Wiedza