Konflikt polskiej delegacji w Komitecie Regionów ws. oświadczenia o polskim wecie. Spór o praworządność. Polska i Węgry stosują „legalny instrument weta”, który jest zapisany w traktacie o Unii Europejskiej?

Na zdjęciu: Polska delegacja w KR, Bruksela, luty 2020 r. © European Union / Philippe Buissin. Źródło ilustracji: Komisja Europejska; PAP. Parlament Europejski i Komitet Regionów wykorzystywane są do walki politycznej w Polsce? Podczas czwartkowego posiedzenia komisji budżetu Komitetu Regionów doszło do utarczki między przedstawicielami polskiej delegacji ws. oświadczenia o polskim wecie. W trakcie posiedzenia …

Więcej

Projekt ustawy wspierającej morskie farmy wiatrowe przyjęty. Dzięki rządowemu wsparciu dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na Bałtyku, zwiększy się udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w tzw. krajowym miksie energetycznym

Źródło ilustracji: Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Stawiający na Bałtyku wieże z prądnicami na wiatr morski będą otrzymywać rządowe wsparcie przez ćwierć wieku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska. Nowe regulacje znacząco ułatwią wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz rozwój polskich …

Więcej

Pierwsze w Polsce ESA Lab – Laboratorium Europejskiej Agencji Kosmicznej powstało w Politechnice Gdańskiej. To Laboratorium – jedno z kilkunastu w Europie – rozpoczęło działalność podczas międzynarodowej, I Studenckiej Konferencji Kosmicznej (SKK 2020). Obrady potrwają do soboty włącznie

Źródła ilustracji: Transmisja z SKK 2020 w Politechnice Gdańskiej. Europejska Agencja Kosmiczna wspiera pomorskie powiązania badań przestrzeni morskiej i międzyplanetarnej Kosmos coraz ściślej związany jest z Gdańskiem, z dolną Wisłą. Od wieków, bo od czasów Mikołaja Kopernika i Jana Heweliusza. Ci wybitni astronomowie rozsławili polską naukę w świecie. W Gdańsku ma od kilku lat swą …

Więcej

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku. Wojewoda pomorski nie poparł stanowiska w sprawie problemów ochrony zdrowia. Omawiano również system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, role asystentów rodzin, zagadnienia związane z budżetami Polski, UE, a także propozycje zmian w ustawie m.in. o Radzie Dialogu Społecznego

Źródła ilustracji: transmisja z posiedzenia WRDS w Gdańsku. Kolejny krok w polepszaniu warunków życia Najpierw były Komisje, teraz są Rady Dialogu Społecznego: centralna – krajowa i wojewódzkie (WRDS). Zasiadają w nich reprezentanci czterech środowisk: pracowników, pracodawców, rządowego i samorządowego. Uchwały podejmowane są na zasadzie konsensusu, czyli wcześniej wszyscy muszą być za projektem uchwały. Wystarczy, że …

Więcej

Klimat i zagrożenia powodzią w Gdańsku. Trzeba przygotowywać się do ewakuacji – radził prof. Jacek Piskozub  z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk podczas pierwszego Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. Za 300 lat poziom Bałtyku może podnieść się tak dużo, że zaleje najniżej położone obszary miasta. Stary Gdańsk zostanie podtopiony

Na zdjęciu: Cofka w Gdańsku, zimą 2012 roku, na przystani promu. Fot. Kazimierz Netka. Gdańskie pomysły na obronę przed klimatycznymi atakami z powietrza, morza, lądu i rzek Do końca bieżącego stulecia Bałtyk urośnie być może o metr, albo mniej. Decydować o tym będzie nie tylko emisja dwutlenku węgla powodowana przez ludzi, ale przede wszystkim topnienie …

Więcej

W Gdańsku, roczny koszt czynności egzekucyjnych wobec lokatorów dłużników mieszkań komunalnych wynosi pół miliona złotych. Dlatego, miasto chce zastosować inną metodę: osoby mające zaległości w opłacaniu czynszów otrzymają „klucze” do wyjścia z zadłużenia: indywidualne wsparcie rodziny, ulgi oraz świadczenia wzajemne; nieodpłatna pomoc m.in. radców prawnych; kurs wsparcia ekonomicznego

Fot. Kazimierz Netka. Jak zdławić długi czynszowe w zarodku, czyli taka praca z najemcą, by jego zaległości w opłatach nie sięgały powyżej 24 miesięcy Grupa, do której miasto Gdańsk chce skierować ofertę pomocy, to ponad 3000 gdańskich rodzin (mających łącznie 170 mln zł zadłużenia) zajmujących komunalne lokale mieszkalne. Władze Gdańska spodziewają się, że ze wsparcia …

Więcej

PGE Energia Ciepła zainstaluje w Gdańsku pierwsze w Polsce kotły elektrodowe. Spółka buduje też nowe źródła kogeneracyjne gazowe w Siechnicach, Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu. Za kilka lat w Gdyni zostanie wyeliminowany kocioł ciepłowniczy zasilany węglem

Fot. Tomasz Kamiński Wzrasta bezpieczeństwo energetyczne miast i poprawia się jakość powietrza Trwający w PGE Energia Ciepła – spółce z Grupy PGE – proces transformacji aktywów ciepłowniczych w kierunku nisko i zeroemisyjnego ciepłownictwa ma na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami. W Elektrociepłowni Gdańskiej trwa budowa nowej kotłowni szczytowej, składającej się z kotłów …

Więcej

Prof. Piotr Stepnowski rektorem Uniwersytetu Gdańskiego. Pan Rektor zamierza stworzyć Uniwersytet Marzeń. Zapowiada powołanie rzecznika ds. rzetelności naukowej. Będzie zmiana na stanowisku dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Na zdjęciu: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Piotr Stepnowski. Zdjęcie z Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Fot. A. Smykowski. Światowy pionier badań w zakresie wykrywania i oceny zagrożenia środowiska nietypowymi zanieczyszczeniami chemicznymi Pół wieku temu, w rejonie ulic Bażyńskiego, Wita Stwosza w Gdańsku Oliwie postawiono tablicę z napisem: „Jest Uniwersytet!”. Wówczas powstał Uniwersytet Gdański, z połączenia Wyższej Szkoły …

Więcej

Czystka etniczna w Pomorskiem. Znowu poszła w świat dezinformacja, mogąca sugerować, że w Pomorskiem mieszkają tylko Kaszubi. Na stronie internetowej urzędowego Pomorskiego Eko Forum, napisano, że odbywa się ono w Gdańsku – stolicy Kaszub, a uwiarygodniły to władze samorządowe Gdańska i Urząd Marszałkowski. Delikatnie przypominamy, że Gdańsk jest stolicą województwa pomorskiego

Na zdjęciu: Kaplica Królewska w Gdańsku. Jej budowę wsparł król Jan III Sobieski, który przez wiele lat był też starostą w Gniewie, na Kociewiu. Fot. Kazimierz Netka. Czy pomorscy politycy osiągną kiedyś taki poziom, że zaczną dbać o wszystkie grupy społeczne żyjące w regionie i przestaną popierać tylko jedną? Nacjonalistom (mamy jednak nadzieję, że ich …

Więcej

Kanał morski do Elbląga – budowa przebiega sprawnie. Przekopanie Mierzei Wiślanej w celu ożywienia gospodarczego sporego kawałka Europy, to nie jest pomysł Jarosława Kaczyńskiego. Zrodził się blisko pół tysiąca lat temu, był lansowany w czasach II Rzeczypospolitej i w PRL-u. Teraz przekopywanie Mierzi Wiślanej dobiega końca – dzięki odwadze wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego

Źródło ilustracji: „Materiały prasowe NDI/BESIX”. Województwa: pomorskie i warmińsko-mazurskie, a zwłaszcza Żuławy i Elbląg zyskają nowe szanse rozwojowe. Prawdopodobnie na początku lata 2021 otwarty będzie pierwszy most Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni. Autor wizualizacji: arch. Mateusz Mielewczyk. Jedna z największych obecnie inwestycji morskich: budowa kanału żeglugowego z Bałtyku w poprzek Mierzi Wiślanej i Zalew Wiślany, odbywa …

Więcej

Polska uzyskała duże dofinansowanie z unijnego programu LIFE – jednego z najtrudniej dostępnych w UE. Zrealizuje dwa projekty pilotażowe: rewitalizacji rzeki Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego oraz projekt „LIFE EKOMAŁOPOLSKA” dotyczący m.in. urzeczywistniania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii. To największe projekty zintegrowane LIFE dotychczas wdrażane w Polsce

Źródła ilustracji: transmisja z konferencji prasowej. Samorząd Województwa Małopolskiego oraz RZGW Warszawa zdobyły fundusze na realizację unikatowych zamierzeń, istotnych dla ochrony klimatu i przeciwdziałania skutkom suszy W centrum i na południu naszego kraju kontynuowane są pilotażowe przedsięwzięcia mające na celu przetarcie w Polsce szlaków ku czystości powietrza i adaptacji do zmian klimatu na Ziemi. W …

Więcej

Forum Kobiet Biznesu „Pracodawców Pomorza”. Niewdzięczny koronawirus  zachęca Pomorzanki do poszukiwań nowego stylu działalności, do wytyczania kolejnych celów w życiu i w pracy

Źródła ilustracji: Prezentacja, pokazana podczas webinarium. Ze stanu beznadziejności – z czarnej dziury – Pomorzanki uczyniły trampolinę do nowego życia zawodowego Polki, w tym Pomorzanki, zrzeszone w stowarzyszeniu Pracodawcy Pomorza, przedstawiły swe spostrzeżenia związane z pandemią. Prezentacja tych opinii odbyła się podczas Forum Kobiet Biznesu „PP”, które prowadziła Katarzyna Burchacka-Klimczuk. – Serdecznie zapraszam na jutrzejsze …

Więcej