AWFiS w Gdańsku otwiera kierunek studiów „Turystyka i Hotelarstwo”, będący nowym podejściem do biznesu wypoczynku i podróży. Taka zmiana jest konieczna, bowiem istnieje zjawisko „rozmijania” się oczekiwań branży turystycznej z faktycznym „profilem absolwenta”

Fot. z Archiwum AWFiS w Gdańsku.

Musimy prowadzić odpowiednią edukację społeczeństwa, przekazywać wiedzę o skutecznym informowaniu turystów, zwłaszcza zagranicznych, o niezwykłościach kraju i regionu

Jak lepiej wykorzystać potencjał pomorskich atutów turystycznych? Po pierwsze, trzeba o tych zasobach informować świat. Po drugie, umożliwić poznawanie tych atrakcji, czyli trzeba zapewnić możliwości pobytu. Turysta, im dłużej zostaje, tym więcej wydaje. A zdecyduje się na nocowanie w jakimś miejscu nawet przez tydzień, gdy uzna, że jest tam bezpiecznie, interesująco, wygodnie, swobodnie. Piasek i woda to o wiele za mało.

Dlatego, potrzebne jest nowe podejście do promocji walorów Polski, w tym Pomorza. Atrakcje trzeba oferować gościom w taki sposób, by dowiedzieli się, że mamy unikaty, których gdzie indziej w świecie nie zobaczą. Wiedzę na ten temat zamierza krzewić Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (AWFIS). O szczegółach poinformował nas dr hab. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS:

Jakość turystyki jako działalności gospodarczej w sposób zdecydowany zależy od poziomu świadczonych usług. Według United Nations World Tourism Organization (UNWTO – Światowa Organizacja Turystyki) należy w tym celu prowadzić odpowiednią edukację społeczeństwa, począwszy od poziomu szkolnego, a kończąc na przygotowaniu nowych kadr wchodzących do zawodów związanych z szeroko pojętą turystyką – stwierdza prof. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski.

Niestety mamy dziś do czynienia z niepokojącym zjawiskiem „rozmijania” się oczekiwań branży turystycznej z faktycznym „profilem absolwenta” opuszczającego mury uczelni. Wynikać to może z faktu braku rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat kwalifikacji tych kadr wynikających z procesu ich kształcenia, dokształcania, procedur rekrutacyjnych, planowanej przydatności kształconych kadr dla funkcjonowania i rozwoju turystyki. Skutkuje to m.in. tym, że np. pewna liczba absolwentów takich kierunków poszukuje i znajduje pracę poza branżą, a przedsiębiorstwa turystyczne zatrudniają w dużym stopniu osoby niewykształcone na tych kierunkach.

Wychodząc naprzeciw w/w problemom rynku usług turystycznych, oraz dostosowując swe działania do najnowszych wskazań oraz światowych trendów związanych z globalnymi zmianami funkcjonowania przemysłu turystycznego (w tym związanych z pandemią COViD-19) jako uczelnia po części turystyczna, staramy się wykształcić i wyspecjalizować przyszłe kadry turystyczne na potrzeby zwłaszcza rynku lokalnego, czyli województwa pomorskiego. Nawiązując do tego, uruchamiamy na naszej uczelni zupełnie nowy i perspektywiczny kierunek nauczania, a mianowicie „Turystykę i Hotelarstwo” poinformował prof. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski.

Rozpoczynający swoje funkcjonowanie z początkiem roku akademickiego 2022/2023 kierunek studiów jest jednym z bardziej obiecujących w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, tak w wymiarze przyszłego zatrudnienia jak i idącego w ślad za nim bezpieczeństwa finansowego przyszłych jego absolwentów.

W pierwotnym założeniu kierunek „Turystyka i Hotelarstwo” zaistnieje jako oferta dla studentów I stopnia studiów, lecz w nieodległej przyszłości zaplanowana jest jego kontynuacja w ramach II stopnia studiów.

Istotnym wyróżnikiem nowej propozycji kierunkowej są 3 specjalności:

Zarządzanie w biznesie turystycznym. Realizacja programu w ramach tej specjalności ma za zadanie: umożliwić pełniejsze zrozumienie funkcjonowania sektora turystyki, ułatwić uruchamianie własnej przedsiębiorczości, wykształtować umiejętności analityczne i decyzyjne, przybliżyć instrumentarium zarządcze, poszerzyć horyzonty i zakres wiedzy ekonomicznej turystyki i hotelarstwa. W ramach specjalności Zarządzanie biznesem turystycznym przedmioty studiów obejmują m.in. zagadnienia z zakresu: uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej, strategii przedsiębiorstw, finansowania turystyki, jak również analizy bieżących zagadnień współczesnego rynku usług turystycznych i hotelarskich z uwzględnieniem funkcjonowania firm i zachowań konsumentów.

Management in tourism business. Realizacja programu specjalności Management in Tourism Business ma za zadanie: umożliwić pełniejsze zrozumienie funkcjonowania międzynarodowego sektora turystyki, ułatwić uruchamianie własnej przedsiębiorczości, wykształtować umiejętności analityczne i decyzyjne, przybliżyć anglojęzyczne słownictwo branżowe oraz instrumentarium zarządcze, poszerzyć horyzonty i zakres wiedzy ekonomicznej turystyki i hotelarstwa oraz rozwinąć specjalistyczne kompetencje językowe. W toku studiów w ramach specjalności Management in Tourism Business anglojęzyczne przedmioty obejmują m.in. zagadnienia z zakresu: uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej, strategii przedsiębiorstw, finansowania turystyki, jak również analizy bieżących zagadnień współczesnego światowego rynku usług turystycznych i hotelarskich z uwzględnieniem funkcjonowania firm i zachowań konsumentów.

Hotelarstwo. Realizacja programu specjalności Hotelarstwo jest podporządkowana dogłębnemu zrozumieniu funkcjonowania sektora hotelarskiego, rozpoznaniu zasad prowadzenia własnej przedsiębiorczości, rozwijaniu umiejętności analitycznych i decyzyjnych, przybliżeniu instrumentarium zarządczego oraz poszerzaniu horyzontów wiedzy ekonomicznej użytecznej w przestrzeni hotelarstwa. W ramach specjalności Hotelarstwo tematyka studiów dotyczy m.in.: struktur organizacyjnych przedsiębiorstw hotelarskich, marketingu i zarządzania w hotelarstwie, szeroko pojętego bezpieczeństwa, jak również wszystkich elementów obsługi klienta.

Specjalności zaplanowane są pod kątem kształcenia na poziomie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jak również znacząco zwiększona jest, w stosunku do lat ubiegłych, liczba godzin praktyk zawodowych przewidzianych do realizacji w formule wdrożeniowej i specjalistycznej. Zwiększony będzie akcent na komunikację w języku angielskim ze szczególnym uwzględnieniem nauki i doskonalenia jego branżowej sfery. Jedną z największych zaproponowanych zmian jest zdecydowanie zwiększony zakres czasowy poświęcony praktykom zawodowym w cyklu wdrożeniowym i specjalistycznym, a każdy z nich ma być realizowany w wymiarze 480 godzin. W sumie daje to 960 godzin praktyki w obiektach turystyczno-hotelarskich, co stanowi trzecią część wszystkich godzin zaplanowanych w 3 cyklu kształcenia.

Fot. z Archiwum AWFiS w Gdańsku.

Zapleczem zawodowym przewidzianym dla przyszłych absolwentów kierunku „Turystyka i Hotelarstwo” są podmioty prowadzące działalność w zakresie: turystyki i hotelarstwa, takie jak biura podróży, agencje turystyczne, organizacje i stowarzyszenia turystyczne, obiekty Wellness i Spa, gastronomia, transport pasażerski, administracja publiczna, hotele i inne obiekty hotelarskie.

Kompetencje absolwenta mają obejmować:

– przygotowanie i organizację wszelkiego typu wyjazdów indywidualnych i zbiorowych o charakterze turystycznym,

– elementy obsługi klienta – turysty,

– sprawne wykorzystywanie na stanowisku pracy nowoczesnych technologii,

– promocję oraz sprzedaż usług hotelarskich,

– rejestrowanie, skuteczne prowadzenie i prawidłowe rozliczanie własnej działalności gospodarczej w przestrzeni turystyczno – hotelarskiej,

– biegłe posługiwanie się językami obcymi, w tym szczególnie obcojęzycznym słownictwem branżowym i specjalistycznym,

– zrozumiałą komunikację interpersonalną stanowiącą podstawę efektywnej współpracy w zespole.

W zamyśle swoim kierunek „Turystyka i Hotelarstwo” zaadresowany jest do maturzystów o jasno sprecyzowanych planach zawodowych lecz również dla każdego, kto jeszcze nie rozpoznał swego miejsca na postpandemicznym rynku pracy w usługach turystycznych. Harmonijnie prezentujący się harmonogram studiów zakładający optymalne proporcje objętościowe czasu poświęconego na zgłębianie treści teoretycznych oraz rozwój praktycznych umiejętności, jak również gwarantująca wysoki poziom kształcenia kadra dydaktyczna to dodatkowo elementy uatrakcyjniające propozycję studiowania turystyki i hotelarstwa w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy na stronę www: https://awf.gda.pl/uczelnia/kierunki/turystyka-i-hotelarstwo/ – zachęca prof. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski.

Osobą do kontaktu jest Prodziekan AWFiS w Gdańsku, dr Marcin Pasek (e-mail: prodziekan.tir@awf.gda.pl, nr telefonu 509 836 673).

Warto wiedzieć, że 6 kwietnia 2022 roku w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, odbędzie się konferencja pt. „Pomorskie Horyzonty Turystyki”. Temat przewodni: perspektywy rozwoju rynku pracy branży turystyczno – hotelarskiej w okresie postpandemicznym w kontekście dostosowania kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb regionalnych przedsiębiorców.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *