Eksport do NATO, ONZ, instytucji Unii Europejskiej – jak to robić, jak korzystać z wsparcia  – doradzają polskim biznesmenom m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu, Ministerstwa: Spraw Zagranicznych; Rozwoju, Pracy i Technologii, a także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; UN Global Compact Network Poland oraz Polityka Insight

Źródła ilustracji: Transmisja z webinarium.

Trwa cykl webinariów pt.: „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm” 

Instytucje unijne, Organizacja Narodów Zjednoczonych i NATO są bezpiecznymi obszarami dla polskiego eksportu. Konkurencja jest jednak duża. Trudno sprostać wymaganiom zamówień. Polska solidnie przygotowuje się do zdobywania owych rynków zbytu. Agencje pomagają firmom w przygotowaniach do przedstawiania swych ofert. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, UN Global Compact Network Poland oraz Polityką Insight zaprosiły na cykl webinariów pt.: „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”.

Jedno z webinariów odbyło się 12 stycznia 2021 r. w godzinach 11.00 – 14:00.  Zapisaliśmy się na to zdalne spotkanie, zachęceni zaproszeniem, w którym napisano m.in.:

System zamówień instytucji NATO

Od 1999 roku Polska należy do NATO i polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla struktur NATO. Zakupy finansowane są między innymi z budżetu NATO, budżetów narodowych oraz Programu Inwestycyjnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Program NSIP służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów, rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, instalacje portowe.

NATO, to wiele rodzajów wojsk, agencji i baz wojskowych,  których zakupy dotyczą towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej, biurowej, usług doradczych, żywności. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć tylko firmy z państw członkowskich NATO.

W trakcie wspomnianego seminarium, 12 stycznia 2021 roku, uczestnicy zapoznani zostali z procedurami udzielania zamówień w systemie NATO. Oto zarys programu tego spotkania, przeprowadzonego online:

Wprowadzenie: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej MRPiT; Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji; UN Global Compact Network Poland

Część I szkolenia

1. NCIA i rola polskiego eksperta technicznego – POL NATEX – Płk Przemysław Michalak – Polish Delegation to NATO:

2. Informacja o możliwości współpracy w zakresie innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zasady współpracy i wyboru ofert stosowane przez NCIA – Pani Agata Szydełko – zastępca dyrektora, Departament Zamówień NCIA:

3. Pytania i odpowiedzi dot. współpracy z NCIA.

Część II szkolenia

1. NSPA i rola polskiego oficera łącznikowego – Płk Piotr Sitarz – Head, Polish Liaison Office to NSPO/ NSPA:

2. Rejestracja firm z bazie danych NSPA oraz zasady obowiązujące przy udzielaniu zamówień – dyrektor Carlos Ferrer Lopez – Przedstawiciel NSPA (prezentacja w języku angielskim):

3. Pytania i odpowiedzi dot. współpracy z NSPA.

Część III – PARP i Polityka Insight

1. Wsparcie przedsiębiorców w dostępie do zamówień organizacji międzynarodowych oferowane przez PARP – Agata Kudelska, Departament Wsparcia Przedsiębiorczości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:

2. Jak przygotować firmę do współpracy z NATO? Na podstawie przygotowanego na zamówienie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii raportu pt. Jak ubiegać się o zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych? 15 historii sukcesu polskich firm – Monika Helak, Polityka Insight:

Część IV – zakończenie.

To było kolejne webinarium z cyklu: „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”. Zainaugurowano je 9 grudnia 2020 roku. Wtedy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, UN Global Compact Network Poland oraz Polityką Insight zaprosiły na webinarium, poświęcone zamówieniom w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestnicy zapoznali się m.in. z ofertą biznesową ONZ, mechanizmem włączania biznesu do łańcucha dostaw, procedurą rejestracji wykonawców w bazie United Nations Global Marketplace oraz dowiedzą się, jak przygotować firmę do współpracy z ONZ – wynika z informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/65886:webinarium-na-temat-zamowien-w-ramach-systemu-onz-zamowienia-miedzynarodowe-szansa-na-rozszerzenie-dzialalnosci-biznesowej-polskich-firm-9-grudnia .

Następne webinarium będzie na temat: System zamówień w instytucjach Unii Europejskiej. Informacja o jego terminie pojawi się na stronie www.arp.plwww.pfr.pl oraz w mediach społecznościowych instytucji współtworzących cykl seminariów – poinformowali organizatorzy.

Źródła ilustracji: Transmisja z webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.