Eksport to Pomorskiego znak! W tym województwie systematycznie wspierane są firmy zamierzające zintensyfikować sprzedaż usług i wyrobów za granicą. Jakie są tego efekty? Jakie korzyści wynikają z powołania Pomorskiego Brokera Eksportowego?

Na zdjęciu: Konferencja „Pomorski Broker Eksportowy – wsparcie rozwoju eksportu dla firm”, 12 października 2016 roku, w Gdyni. Katarzyna Matuszak – dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości w Agencji Rozwoju Pomorza przedstawia zasady udzielania pomocy małym i średnim firmom. Fot. Kazimierz Netka.

Dwa duże porty morskie, autostrada A1, lotnisko, międzynarodową kolej E65 – to wymarzone warunki do ekspansji zagranicznej. Posiada je województwo pomorskie. Przedsiębiorcy z tego regionu korzystają z komunikacyjnych udogodnień. Mali i średni biznesmeni już podbijający zagraniczne rynki albo próbujący lub zamierzający sprzedawać swe produkty w innych państwach, uzyskali silne wsparcie.

Pomorscy doradcy eksportowi pomagają firmom w regionie i za granicą.

To jest unikatowe na skale kraju przedsięwzięcie: prowadzenie niemal za rękę – tych przedsiębiorców, którzy zamierzają poszerzać polski rynek zbytu i oferować swe produkty w innych państwach. A prowadzi ich Pomorski Broker Eksportowy. Jakie są osiągnięcia tego brokera? Wiadomości na ten temat przekazały nam Emilia Drozd-Kochanowicz – kierownik projektu „Pomorski Broker Eksportowy” w Agencji Rozwoju Pomorza oraz Katarzyna Kaparska z Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

 

Fot. Kazimierz Netka

Ponad 250 wspartych firm i 24 wydarzenia gospodarcze, w których udział wzięło niemal 500 osób – to dopiero początek działań realizowanych w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego. 7 lipca minął rok od podpisania umowy na realizację projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (PBE). To idealna okazja, by podsumować efekty działań podjętych w ramach projektu, zarówno lidera, Agencji Rozwoju Pomorza (ARP), jak również zaangażowanych w PBE partnerów: Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości „Starter” oraz Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego InvestGDA – informują Emilia Drozd-Kochanowicz i Katarzyna Kaparska, przekazując w komunikacie także wypowiedź:

„W ciągu zaledwie jednego roku, dzięki zaangażowaniu partnerów i 14 brokerów wspomagających firmy w działaniach eksportowych, wsparcie uzyskało 268 mikro, małych i średnich firm, zrealizowano 24 wydarzenia w postaci konferencji, seminariów, targów międzynarodowych, a także spotkań typu B2B i w ramach tzw. Klubu Eksportera. W zorganizowanych w ramach Pomorskiego Brokera wydarzeniach wzięło udział prawie 500 osób. Dzięki ofercie projektu realizowanego przez ARP razem z partnerami 23 pomorskich przedsiębiorców wzięło udział w targach w Szanghaju, Hanowerze, Londynie i Barcelonie” – mówi Marek Choromański, zastępca dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości w Agencji Rozwoju Pomorza.

 

Fot. Kazimierz Netka

Broker dopiero odkrywa przed przedsiębiorcami swoje możliwości – to work in progress. Nie ma gotowego scenariusza do 2023 roku, dzięki czemu zarówno lider projektu, jak i partnerzy mogą odpowiadać na bieżące potrzeby i zapewniać firmom wsparcie szyte na miarę.

„Wciąż poszukujemy nowych i ciekawych kierunków oraz tematów, tak aby zagwarantować przedsiębiorcom najwyższy poziom merytoryczny seminariów, wydarzeń czy misji gospodarczych. Cały czas firmy, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działania eksportowe, mogą skorzystać z oferty projektu” – dodaje Choromański.

Kolejnym bardzo ważnym punktem strategii Pomorskiego Brokera Eksportowego są cztery konkursy grantowe, w których przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki finansowe na promocję na rynkach zagranicznych, czyli na wyjazdy na targi czy misje handlowe. Pierwszy zostanie ogłoszony jeszcze w 2017 roku. Firmy będą mogły ubiegać się o wsparcie w wysokości do 40 tysięcy złotych.

Fot. Kazimierz Netka

Doskonałą okazją do pierwszego kontaktu z projektem są dyżury brokerów eksportowych, które odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 – 16.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w Olivia Business Centre w Gdańsku. Spotkania z brokerami są bezpłatne, wystarczy zgłosić udział drogą elektroniczną na: dyzurbrokera@arp.gda.pl lub pod nr telefonu: 58 32 33 161. W planach są także spotkania w różnych miejscowościach naszego województwa w III i IV kwartale 2017 roku.

PBE to system kompleksowego i profesjonalnego wsparcia; to ścieżka prowadząca od badania potencjału eksportowego, poprzez seminaria, po możliwość udziału w targach i pozyskania grantów na wyjazdy zagraniczne. W II połowie 2017 roku odbędzie się dziewięć seminariów, planowane są wyjazdy na wydarzenia gospodarcze do Niemiec, Finlandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Każdy kolejny rok trwania projektu będzie niósł większe możliwości, dzięki dokładnemu poznaniu przez brokerów potrzeb związanych z aktywnością eksportową pomorskich MŚP. Szczegóły można poznać na www.brokereksportowy.pl .

 

Źródło ilustracji: Prezentacja pt. „Znaczenie internacjonalizacji w rozwoju firm i regionu – szanse, wyzwania i bariery”, którą przedstawił Krzysztof Burkot, manager w PWC, podczas konferencji „Pomorski Broker Eksportowy – wsparcie rozwoju eksportu dla firm”, 12 października 2016 roku, w Gdyni.

O projekcie: „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Pomorski Broker Eksportowy ułatwi firmom z sektora MSP rozwój działalności na rynkach międzynarodowych. To pierwszy regionalny kompleksowy system wspierający działalność pomorskich przedsiębiorców za granicą. Kierowany jest zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych a mają potencjał, jak również do prowadzących działalność na rynkach zagranicznych.

Wśród konkretnych korzyści dla firm, jakie mogą osiągnąć w wyniku udziału w projekcie warto wymienić m.in. pozyskanie wiedzy dotyczącej kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych czy informacji o potencjalnych kooperantach zagranicznych. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację na udział w targach, misjach gospodarczych i innych wydarzeniach o charakterze biznesowym, skorzystać z pośrednictwa na rynkach zagranicznych, nawiązać współpracę z zagranicznymi kontrahentami i innymi firmami z regionu.

Źródło ilustracji: Prezentacja pt. „Znaczenie internacjonalizacji w rozwoju firm i regionu – szanse, wyzwania i bariery”, którą przedstawił Krzysztof Burkot, manager w PWC, podczas konferencji „Pomorski Broker Eksportowy – wsparcie rozwoju eksportu dla firm”, 12 października 2016 roku, w Gdyni.

Projekt „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność Eksportowa pomorskiego RPO. Czas trwania: lipiec 2016 – czerwiec 2023. Budżet projektu wynosi około 84,08 mln zł. Na granty dla firm przeznaczono 20 mln złotych – informują Emilia Drozd-Kochanowicz – kierownik projektu „Pomorski Broker Eksportowy” w Agencji Rozwoju Pomorza oraz Katarzyna Kaparska z Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *