Energia przyszłości z morskiego wiatru. Tylko jeden obrót wirnika turbiny wytwarza energię, która wystarczy gospodarstwu domowemu aż na cztery dni – informują Equinor i Polenergia. Prąd popłynie kablami na ląd do punktów przyłączenia na terenie stacji PSE w Wierzbięcinie i Krzemienicy, gmina Słupsk

Źródło ilustracji: Equinor i Polenergia.

Equinor i Polenergia wspólnie rozwijają w polskiej części Morza Bałtyckiego trzy projekty morskich farm wiatrowych – Bałtyk I, Bałtyk II i Bałtyk III

Pobrzeże Słowińskie staje się jednym z najbardziej znaczących ośrodków rozwoju energetyki morskiej i jądrowej. Centrum tego przemysłu będzie najprawdopodobniej w Łebie, która ma szansę znacznie się rozwinąć, jako port i miasto o dużej atrakcyjności. Łeba, w związku z planami budowy elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino uzyska lepsze skomunikowanie kolejowe z terenami nadmorskimi i z centrum kraju.

Niezwykle ważnym dla przyszłości Łeby będzie też rozwój morskich farm elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Przykładem mogą być wspólne działania firm Equinor i Polenergia. O szczegółach poinformowała nas poinformowała Beata Ostrowska – prezes zarządu Instytutu Balticum:

Planowane inwestycje są istotną częścią zielonej transformacji polskiej energetyki, która zakłada budowę 11 GW mocy z morskich elektrowni wiatrowych do 2040 roku. Wśród nich znajdują się trzy farmy wiatrowe Equinora i Polenergii o łącznej mocy około 3 GW. Wyprodukowana przez te farmy odnawialna energia zasili ponad 4 miliony polskich gospodarstw domowych.

Na zdjęciu: Ekspozycja na I Edukacyjnych Targach Kariery Edu Offshore Wind w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Dwa najbardziej zaawansowane projekty: Bałtyk II i Bałtyk III – każdy o mocy 720 MW – będą zlokalizowane na wysokości Łeby w odległości około 37 i 22 km od brzegu. Uruchomienie farm planowane jest na 2027 r., pod warunkiem podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej w 2024 r. Trzecia farma wiatrowa Bałtyk I o mocy 1560 MW, której oddanie do użytku przewidziane jest na 2029 r., będzie zlokalizowana ok. 81 km od wybrzeża, również na wysokości Łeby. Dla zobrazowania, obszar trzech wybudowanych farm wiatrowych – o łącznej powierzchni 367 km kw. – można by porównać do powierzchni, które zajmuje Kraków (327 km kw.) czy Trójmiasto (415 km kw.).

Energia z farm morskich popłynie kablami na ląd do punktów przyłączenia na terenie stacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Wierzbięcinie i Krzemienicy w gminie Słupsk. Lądowy korytarz infrastruktury przyłączeniowej o długości około 14 – 17 km będzie przebiegać pod ziemią przez gminy Ustka i Słupsk tak, by zachować walory turystyczne i krajobrazowe tych terenów.

Serce farm wiatrowych w Łebie

Baza do obsługi i serwisowania farm wiatrowych Equinora i Polenergii powstanie w Łebie. Inwestycja stworzy szansę rozwoju miasta i lokalnego portu oraz nowe miejsca pracy. Poszukiwani będą m.in. technicy zajmujący się utrzymaniem infrastruktury, ale też pracownicy biurowi wspierający obsługę projektów z lądu. Zatrudnienie w bazie na długie lata znajdzie około 100 osób. Jako centrum logistyczno – operacyjne baza w Łebie odpowiadać będzie za bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie elektrowni morskich Bałtyk II i Bałtyk III przez 30 lat ich eksploatacji. Budowa obiektu rozpocznie się na przełomie 2023 i 2024 roku, a jego oddanie do użytku planowane jest na koniec roku 2025.

Zwycięski projekt gdańskiego biura architektonicznego B-CA zakłada stworzenie budynku neutralnego dla klimatu i w maksymalny sposób wykorzystującego potencjał odnawialnych źródeł energii i surowców dostępnych lokalnie. Budynki wpiszą się też w lokalny krajobraz. Na zrewitalizowanym terenie dawnej stoczni, przy wsparciu lokalnych wykonawców i dostawców, powstanie nowoczesna, przyjazna środowisku przestrzeń biurowa, centrum zdalnego sterowania, kontroli i obsługi farm wiatrowych, magazyn części zamiennych oraz nabrzeże do cumowania jednostek.

Korzyści dla środowiska i gospodarki

Morska energetyka wiatrowa to obecnie najbardziej efektywna wielkoskalowa technologia OZE, która umożliwia redukcję emisji dwutlenku węgla oraz wypełnienie przez Polskę europejskich i krajowych celów klimatycznych. Według badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w 2020 r., 8 na 10 mieszkańców Polski popiera rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce. Te zeroemisyjne źródła energii zapewnią odnawialną i konkurencyjną cenowo energię elektryczną, zwiększając niezależność i bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Trzy wspólne inwestycje offshorowe Equinora i Polenergii zwiększą moc zainstalowaną w Polsce o około 5 procent, uzupełniając jednocześnie moce elektrowni konwencjonalnych, które będą stopniowo wyłączane z systemu elektroenergetycznego z powodu wieku i stanu technicznego. Morskie farmy wiatrowe będą produkować znaczną ilość energii elektrycznej, eliminując przy tym emisję szkodliwych, zagrażających życiu i zdrowiu substancji.

W projektach Bałtyk II i Bałtyk III planowane jest zainstalowanie najnowocześniejszych dostępnych dla morskiej energetyki wiatrowej turbin Siemens Gamesa o mocy do 15 MW.  Te najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia o wysokiej wydajności są w stanie w krótkim czasie wyprodukować dużą ilość energii. Wystarczy zaledwie 10 minut pracy takiej jednej takiej turbiny, by pokryć roczne zapotrzebowanie na energię polskiego gospodarstwa domowego. Tylko jeden obrót wirnika turbiny wytwarza energię, która wystarczy gospodarstwu domowemu aż na cztery dni.

– Całkowita wysokość turbiny – 260 m – przewyższa o prawie 30 m Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (237m) 

– Długość łopat – 107-115 m – przekracza rozpiętość 80-metrowych skrzydeł Airbusa 380 

– Całkowita waga turbiny – 1400-2000 ton – odpowiada wadze 1200 samochodów  

Budowa morskich farm wiatrowych może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Realizacja projektów wiatrowych na Bałtyku będzie wiązała się z zapotrzebowaniem na produkty i usługi polskich przedsiębiorców, co oznacza ogromną szansę na rozwój rodzimych firm i wielomiliardowe inwestycje. Rozwijająca się branża stworzy impuls rozwojowy dla całej gospodarki, w szczególności Pomorza, które będzie głównym miejscem wielu inwestycji.

Nowy sektor zapewni kilkadziesiąt tysięcy atrakcyjnych miejsc pracy, zarówno przy budowie i eksploatacji morskich farm wiatrowych, jak i tych generowanych pośrednio przez dostawców komponentów i usług. Według Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, do 2030 roku branża będzie potrzebować nawet 30 tysięcy rąk do pracy. Tylko realizacja trzech projektów Equinora i Polenergii może zapewnić zatrudnienie dla około 10 tysięcy osób.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej to również szansa na rozwój polskich portów i mniejszych miejscowości, a także wymierne wsparcie finansowe dla samorządów gminnych z tytułu dodatkowych wpływów podatkowych do budżetów lokalnych.

***

Polenergia – polska, prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i gazowych źródeł, dystrybucji i obrotu oraz sprzedaży energii elektrycznej dla klientów detalicznych i biznesowych. Kreuje innowacyjne rozwiązania łączące zeroemisyjną energetykę systemową z energetyką prosumencką. Model biznesowy Polenergii obejmuje wszystkie elementy energetycznego łańcucha wartości – od wytwarzania do bezpośredniej sprzedaży kierowanej do odbiorców biznesowych i indywidualnych. Misją Polenergii jest aktywne wspieranie transformacji polskiego rynku energetycznego poprzez rozwój gospodarki niskoemisyjnej, czystych i odnawialnych źródeł energii, a także dążenie do osiągnięcia w 2050 roku neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej. Strategicznym projektem realizowanym przez Grupę przy współpracy z Equinor jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok. 3 GW. Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” uhonorowała Polenergię nagrodą „Byka i Niedźwiedzia” dla najlepszej spółki Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z indeksu sWIG80 w 2018 roku. Od 2021 roku akcje Polenergii wchodzą w skład indeksu mWIG40.

Equinor – jest międzynarodową firmą energetyczną z 50-letnim doświadczeniem. Działa na ponad 30 rynkach na całym świecie w zgodzie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, ochrony środowiska i jakości. Zatrudnia 21 tys. osób budując kulturę szacunku, różnorodności oraz równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Equinor dostarcza energię z różnych źródeł stawiając na rozwiązania przyjazne dla środowiska, by stać się neutralny dla klimatu do 2050 r. Jest jednym z liderów na globalnym rynku morskiej energetyki wiatrowej. W portfolio firmy wchodzi m.in. największa na świecie morska farma Dogger Bank, pierwsza pływająca farma wiatrowa Hywind Scotland i największa na świecie pływająca farma wiatrowa Hywind Tampen. W Polsce koncern buduje wspólnie z Polenergią trzy morskie farmy wiatrowe o mocy 3 GW. Firma rozwija także farmy fotowoltaiczne, dostarcza gaz ziemny za pośrednictwem Baltic Pipe, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Inwestycjom wspierającym cele strategiczne kraju towarzyszą inicjatywy wzmacniające kapitał społeczno – ekonomiczny regionów. Jedną z nich jest budowa bazy operacyjno-serwisowej w Łebie dla morskich farm wiatrowych, gdzie zatrudnienie znajdzie ok. 100 specjalistów, w tym inżynierów i techników. Equinor wierzy, że aby sprostać wyzwaniom transformacji energetycznej potrzebna jest szeroka współpraca z interesariuszami. Tylko działając razem możemy osiągnąć ambitne cele klimatyczne – poinformowała Beata Ostrowska – prezes zarządu Instytutu Balticum.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.