Equinor i Polenergia zakończyły badania dna morskiego dla projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Opracowany zostanie ostateczny projekt fundamentów m.in. dla około 100 turbin wiatrowych i dwóch morskich stacji elektroenergetycznych

Fot. z Archiwum Equinor – Polenergia.

Informacje geotechniczne pozyskano z odwiertów wykonanych na głębokości do 55 metrów pod dnem morskim

Przez blisko 8 miesięcy 10 specjalistycznych statków badawczych i setki specjalistów badało dno Bałtyku, gdzie planowana jest instalacja farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Zakończone prace geotechniczne i geofizyczne to kolejny kamień milowy w realizacji inwestycji Equinor i Polenergii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – wynika z informacji, które przekazała nam Aneta Wieczerzak-Krusińska – Leader Communications Equinor w Polsce:

Na podstawie wyników tych prac opracowany zostanie ostateczny projekt fundamentów dla około 100 turbin wiatrowych, dwóch morskich stacji elektroenergetycznych, korytarza dla kabla eksportowego i jego połączenia z lądową infrastrukturą przesyłową w okolicach Ustki.

– Zakończenie badań geotechnicznych i geofizycznych jest kamieniem milowym w realizacji morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Planowe zakończenie inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a odnawialna energia płynąca z naszych farm na Morzu Bałtyckim od 2027 roku wesprze trwającą transformację energetyczną – mówi Michał Kołodziejczyk, prezes Equinor w Polsce – spółki, która jest zaangażowana w rozwój zero- i niskoemisyjnej energetyki w Polsce.

Fot. z Archiwum Equinor – Polenergia.

Badania przeprowadzono wzdłuż odcinka przekraczającego tysiąc kilometrów, w tym na terenie planowanych dwóch farm wiatrowych o łącznej powierzchni prawie 240 km kw. oraz wzdłuż ponad 400-kilometrowych tras kablowych. Dane geotechniczne pozyskano z odwiertów wykonanych na głębokości do 55 metrów pod dnem morskim. W pracach geotechnicznych i geofizycznych uczestniczyły setki specjalistów: od obsady jednostek badawczych po ekspertów zajmujących się interpretacją pozyskanych danych i ich raportowaniem.

W badaniach wzięło udział 10 jednostek pływających należących do kilku wykonawców, w tym do polskiej firmy MEWO, która odpowiadała za prace na morzu w okolicach Ustki, w miejscu, gdzie kable z dwóch farm wiatrowych dotrą do brzegu i połączą się z kablami lądowymi.

– Kable, którymi popłynie prąd z farm należących do Equinor i Polenergii, będą prowadzone metodą bezwykopową przez specjalne przejście podziemne – na granicy morza i lądu. Pozwoli to chronić unikatowe, powiązane ze sobą ekosystemy wodne i lądowe. Wybrana metoda prowadzenia prac nie naruszy obszaru plaży i wydm, co pozwoli na ochronę skupisk roślinnych oraz siedlisk licznych cennych gatunków flory i fauny, w tym rzadkich gatunków zachodnioeuropejskich, atlantyckich i północnych – podkreśla Marta Porzuczek, dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w spółce Polenergia.

Badania były prowadzone w sposób minimalizujący ich wpływ na środowisko, zwłaszcza na organizmy morskie. Po zakończeniu prac teren dna morskiego został przywrócony do pierwotnego stanu: miejsca odwiertów zabezpieczono, wypełniając je neutralnym dla ekosystemu morskiego materiałem. Prace prowadzono z poszanowaniem zasad dobrosąsiedzkiej współpracy, informując mieszkańców o badaniach na morzu.

Fot. z Archiwum Equinor – Polenergia.

– Nasza firma stara się sprostać wysokiej jakości standardom wyznaczonym przez Equinor i Polenergię w zakresie badań geotechnicznych i geofizycznych. Cieszymy się, że między innymi dzięki efektywnej pracy specjalistów MEWO, energia elektryczna płynąca z morskich farm wiatrowych będzie w przyszłości zasilać miliony gospodarstw domowych rocznie, nie zagrażając środowisku strefy przybrzeżnej – mówi Lucjan Gajewski, wiceprezes ds. rozwoju w MEWO.

Wyniki badań posłużą do dalszego planowania i projektowania morskich farm wiatrowych oraz infrastruktury odprowadzającej energię. Będą również kluczowym elementem do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę.

Equinor i Polenergia wspólnie realizują trzy projekty morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego o łącznej mocy około 3 GW, wystarczającej do zasilenia ponad 4 mln polskich gospodarstw domowych. Farmy Bałtyk II i Bałtyk III o mocy 1,44 MW – gdzie przeprowadzono badania geotechniczne i geofizyczne, będą zlokalizowane na wysokości Łeby w odległości około 37 i 22 km od brzegu. Ostateczna decyzja inwestycyjna dla tych projektów spodziewana jest w 2024 roku, a pierwsza produkcja energii elektrycznej w 2027 roku. Planowany termin podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej dla trzeciego projektu – Bałtyk I o mocy 1,56 MW wyznaczono na 2026 rok, a rozpoczęcie produkcji – na 2029 rok.

Fot. z Archiwum Equinor – Polenergia.

Inwestycje realizowane przez Equinor i Polenergię są częścią projektu transformacji energetycznej polskiego sektora energetycznego, który zakłada, że do 2040 roku w polskiej części Morza Bałtyckiego powstaną elektrownie morskie o łącznej mocy blisko 11 GW.

***

Polenergia – polska, prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i gazowych źródeł, dystrybucji i obrotu oraz sprzedaży energii elektrycznej dla klientów detalicznych i biznesowych. Kreuje innowacyjne rozwiązania łączące zeroemisyjną energetykę systemową z energetyką prosumencką. Strategicznym projektem realizowanym przez Grupę przy współpracy z Equinor jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok. 3 GW. Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” uhonorowała Polenergię nagrodą „Byka i Niedźwiedzia” dla najlepszej spółki Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z indeksu sWIG80 w 2018 roku. Od 2021 roku akcje Polenergii wchodzą w skład indeksu mWIG40.

Equinor – międzynarodowa firma energetyczna z 50-letnim doświadczeniem, działająca w ponad 30 krajach. Zatrudnia 21 tys. osób budując kulturę szacunku, różnorodności oraz równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Dostarcza energię z różnych źródeł stawiając na rozwiązania przyjazne dla środowiska, by stać się neutralną dla klimatu do 2050 r. Jest jednym z liderów na globalnym rynku morskiej energetyki wiatrowej. W portfolio firmy wchodzi m.in. największa na świecie morska farma Dogger Bank, pierwsza pływająca farma wiatrowa Hywind Scotland i największa na świecie pływająca farma wiatrowa Hywind Tampen. W Polsce, wspólnie z Polenergią, buduje trzy projekty morskich farm wiatrowe o łącznej mocy ok. 3 GW, rozwija odnawialne źródła energii na lądzie przez spółkę zależną Wento, a także dostarcza gaz ziemny za pośrednictwem Baltic Pipe, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Inwestycjom wspierającym cele strategiczne kraju towarzyszą inicjatywy wzmacniające kapitał społeczno-ekonomiczny regionów. Jedną z nich jest budowa bazy operacyjno-serwisowej w Łebie – poinformowała Aneta Wieczerzak-Krusińska – Leader Communications Equinor w Polsce.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *