Gdańsk doskonali społeczną odpowiedzialność biznesu. Tworzy specjalny program dla przedsiębiorstw. Program ten zainaugurowano 17 czerwca 2024 roku, w oddziale Fundacji Leny Grochowskiej

Fot. Kazimierz Netka.

Urząd Miejski w Gdańsku, wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz biznesem zaczyna kształtować wzorcowe, nowe standardy równego traktowania. Inauguracja prac zespołu eksperckiego odbyła się w Oddziale Fundacji Leny Grochowskiej

Odpowiedzialność firm za pracowników, środowisko w tym klimat, za swych interesariuszy, kontrahentów, kooperantów, jest na coraz wyższym poziomie. Zaczyna obowiązywać dodatkowe raportowanie, w skrócie zwane ESG – sprawozdawczość niefinansowa. W Gdańsku, z inicjatywy Urzędu Miejskiego, postanowiono pójść jeszcze dalej i udoskonalać dotychczasowe doświadczenia, dzielić się spostrzeżeniami, opracowywać nowe standardy. Realizatorem i operatorem tego programu jest podmiot o nazwie: Fundacja Inicjowania Rozwoju „Up Foundation”.

Fot. Kazimierz Netka.

O szczegółach mówiono w siedzibie Fundacji Leny Grochowskiej Oddział w Gdańsku Dolnym Mieście. Konferencję prowadziła Natalia Siuda-Piotrowska – prezeska Up Foundation.

Fot. Kazimierz Netka.

O idei powiedziała, witając przybyłych, Monika Chabior – zastępczyni prezydenta Gdańska:

– Jestem bardzo szczęśliwa, że wchodzimy w kolejny etap realizacji polityki równości w Gdańsku, a dotyczy to czegoś, co z perspektywy urzędu jest czasami mniej dostrzegalne, a tak naprawdę dotyczy codziennego życia mieszkanek i mieszkańców Gdańska, czyli korzystania z usług realizowanych przez sektor biznesowy – powiedziała Monika Chabior – wiceprezydentka Gdańska.

Fot. Kazimierz Netka.

– Sektor biznesowy, sektor ekonomiczny w Gdańsku jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji, natomiast to na co my chcemy spojrzeć i czego my chcemy się uczyć i do czego chcemy zachęcać to sprawiedliwy biznes, który patrzy na kwestię równego traktowania pracowników, sprawiedliwego traktowania, na kwestię zrównoważonego rozwoju, na kwestie bardzo ważne dla mieszkanek i mieszkańców czyli kwestie klimatyczne. To chcemy w ramach tej nowej edycji kolejnego etapu wdrażania równego traktowania w Gdańsku, wspierać. Jestem bardzo szczęśliwa, że do programu – na sali widzę przedstawicielki i przedstawicieli zarówno ogromnych film o światowym zasięgu – a też bardzo małych przedsiębiorstw społecznych, które moim zdaniem mogą się od siebie i mogą nas bardzo dużo nauczyć i możemy ideę różności, ideę sprawiedliwości, szacunku dla klimatu, ideę zamkniętych łańcuchów dostaw – przekazywać do kolejnych przedsiębiorstw jakie funkcjonują w Gdańsku.

Bardzo dziękuję za przygotowanie tego programu przez pracowniczki i pracowników Urzędu Miejskiego. Widzę też na sali Fundację Starter. Bardzo dziękuję też Fundacji Up Foundation, która podjęła się moderowania funkcjonowania tej grupy. Uważam zawsze, że innowacja i rozwój zaczynają się od tego żeby usiąść przy stole i porozmawiać z ludźmi, którzy chcą zmiany. I dokładnie w tym gronie tu jesteśmy. Cudowna kawiarnia społeczna, prowadzona przez Fundację Leny Grochowskiej jest miejscem genialnym i mam nadzieję, że za rok, za dwa się tutaj nie zmieścimy bo grono osób, które będą chciały idę sprawiedliwego biznesu i zrównoważonego rozwoju w biznesie promować, będzie coraz większe i coraz szersze. Z naszej strony jako miasta Gdańsk, jako urzędu, oferujemy przedsiębiorczyniom i przedsiębiorcom wsparcie, które będzie szyte na miarę i chyba to jest najważniejsze. Sądzę, że osoby reprezentujące biznes znają się na swojej robocie ale też patrzą idealistycznie na swój rozwój, dostrzegają konkretne bariery i konkretne problemy, które też chcemy usłyszeć i o których my chcemy się dowiedzieć, których przezwyciężenie chcemy żeby było możliwe dzięki współpracy z nami jako miasta. Tak że jeszcze raz bardzo dziękuję – powiedziała Monika Chabior, zastępczyni prezydent ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

– Dziękuję miastu za duże zaufanie i za to że możemy współtworzyć ten program razem – powiedziała Natalia Siuda-Piotrowska – prezeska Up Foundation.

Fot. Kazimierz Netka.

– Dla nas jako fundacji jest to bardzo ważny element wynikający z wielu lat współpracy międzysektorowej i z działań, które realizujemy wspólnie z miastem czy też na terenie Gdańska i na terenie Pomorza. Cieszę się bardzo, że zaczynamy ten program. Po części otwierającej, po części wspólnej mamy tutaj ściankę więc możemy zrobić wspólne zdjęcie i zaprosimy was na rozmowy, do spotkania inaugurującego prace zespołu eksperckiego. A czym on jest? To zespół, który wspólnie z nami czyli wy tu państwo jak jesteście ekspertkami i ekspertami, którzy wspólnie z nami wypracują standardy, program i wszystkie działania, które będą testowane w ramach programu.

Na koniec, jako że gościmy w tym miejscu, chcielibyśmy zaprosić do wspólnego zwiedzania tej przestrzeni, zarówno fundacji Leny Grochowskiej w której gościmy, która jest przedsiębiorstwem społecznym, pracujących z osobami z niepełnosprawnościami. Na górze ponad nami jest Pracownia Ceramiczna, którą będziemy mieli okazję zobaczyć, zadać pytania. Tutaj też jest szefowa tego miejsca, która zaraz, mam nadzieję, będzie mogła dwa zdania powiedzieć a następnie też zwiedzimy i zobaczymy takie rozwiązania w kontekście chociażby dostępności jakie ma Hotel Arche, który jest tutaj też po części naszym gospodarzem. Zachęcam do tego żeby zostać do samego końca ponieważ będzie to połączone dzisiaj z taką praktyczną wizję lokalną i możliwością porozmawiania, zobaczenia do czego was naprawdę zapraszamy.

Zapraszamy was do programu partnerskiego Gdańsk miastem równości. Jest to trzeci etap kampanii Gdańsk Miastem Równości, ważny etap, na który zapraszamy was, przedsiębiorców, przedsiębiorczynie do współtworzenia tego programu i do tego żebyśmy razem stworzyli standardy równości.

Celem programu jest pokazanie osobom mieszkającym w Gdańsku, ale również turystkom i turystom, że nasze przedsiębiorstwa, nasze firmy, które tutaj działają, zapewniają równość, pokazują, jak ta równość wygląda w praktyce. Do programu zaprosimy firmy, którym te wartości są bliskie – czyli takie wartości jak solidarność, otwartość jak właśnie równość czy dostępność czyli te działania, które w ramach programu Gdańsk Miastem Równości są wspierane, są rozwijane. Chcemy współpracować z tymi firmami, z takimi organizacjami, przedsiębiorstwami, które będą chciały u siebie wdrażać te właśnie wartości.

Zaczynamy od pilotażu. To jest też chyba ważne, że być może w pierwszym roku nie dotrzemy do wszystkich firm, które chcielibyśmy i które tak jak tutaj wspomniała pani zastępczyni prezydenta, zaprosić, bo być może w przyszłym roku będzie nas więcej. Do pilotażu zapraszamy 30 firm, szczególnie te małe, średnie przedsiębiorstwa, do tego żeby wspólnie z nami, z państwem, zaczęły współtworzyć ten program.

Pierwszą grupą, do której adresujemy ten program to właśnie małe, średnie przedsiębiorstwa ale szczególnie takie miejsca jak to czyli restauracje, hotele, kawiarnie czy też inne firmy usługowe, które są w kontakcie z klientem, najwięcej są w relacji z osobami, przychodzącymi po różne usługi, które korzystają z tych usług. Chcemy przede wszystkim skupić się na działaniach edukacyjnych, doradczych, komunikacyjnych, promocyjnych – po to żeby te działania były widoczne szczególnie na zewnątrz były też dostępne i spełniały wszystkie standardy równości – ale to pilotaż. Drugim, bardzo ważnymi uczestnikami całego programu są partnerzy wspierający; są to duże firmy, są to instytucje, też związki pracodawców i przedsiębiorców, które będą mogły wnieść wkład merytoryczny, rzeczowy, a być może też finansowy do programu i to po części jesteście wy państwo, bo dzisiaj też zaprosiliśmy jako zespół ekspercki do współtworzenia i tutaj myślę, że będzie to świetna okazja być może do porozmawiania pewnie i zadania pytań. Chcielibyśmy stworzyć ofertę prestiżową – taką, którą będziemy mogli też zakomunikować zapromować na zewnątrz; będą to też działania innowacyjne, które z zakresu odpowiedzialnego zrównoważonego biznesu i wolontariatu pracowniczego mogą być ważne w kontekście działań które duże firmy mają, a być może chciałyby się podzielić z tymi, którzy chcieliby się tego uczyć. To jest też drugi adresat tego programu.

Fot. Kazimierz Netka.

Całość będzie wspierać zespół ekspercki, w skład którego wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki uczelni, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców. Część osób dołączy do nas na kolejnych spotkaniach; także eksperci i ekspertki, pracujący w małych i w dużych firmach ale też współpracujący z takimi przedsiębiorstwami, mający doświadczenie w równości, różnorodności i w zrównoważonym rozwoju.

Jaka jest rola zespołu i co będziemy razem tworzyć? Przede wszystkim będziemy konsultować narzędzia, materiały, które w ramach tego programu powstaną; będziemy zastanawiać się nad tym jak powinien wyglądać standard równego traktowania dla gdańskiego biznesu, jakie działania i zadania gdzieś powinny w tym wszystkim być.

Udział w zespole, to jest strasznie szalenie istotna rzecz, bo wszyscy zawsze o tym mówimy i zawsze się na to cieszymy. Jest też możliwość spotkania i sieciowania, wzajemnej wymiany doświadczeń, wzajemnej wymiany wiedzy, uczenia się od siebie nawzajem i to jest chyba też taka część, na którą i ja najbardziej się cieszę i na którą zawsze najbardziej czekam, ale to dalej.

Jak w trakcie realizacji pilotażu będziemy chcieli partnerom, podmiotom które dołączą do tego programu zapewnić wsparcie? Z jednej strony będzie to wsparcie w zakresie zapewnienia przeprowadzenia oceny dostępności, sprawdzenia na ile na przykład są zachowania włączające, na ile identyfikuje się potrzeby. Będzie też dostęp do bazy materiałów dedykowanych dla partnerów i partnerek programu w kontekście działań związanych z równością. Poza tym będą szkolenia dla zatrudnionych w firmach, które będą związane z tym jak zapewnić dostosowanie usług do potrzeb różnych grup społecznych – tak aby zapobiegać wykluczeniom różnego rodzaju. Będzie to także dostarczanie materiałów promocyjnych, informacyjnych – to są też takie rzeczy, które będzie widać na zewnątrz.

Firmy, będąc w programie partnerskim, będą mogły pochwalić się plakietką, naklejką informującą o tym, że w takim programie są; będą mogły komunikować te działania. Generalnie jasno wybrzmiewać będzie to, że one też deklarują działania zgodne z deklaracją równego traktowania, którą wspólnie jeszcze pewnie będziemy konsultować.

Całość tych działań i firmy z pilotażu, będą mogły być zamieszczone w bazie firm deklarujących wartości, o których wspominaliśmy, że są uczestnikami programu i też osoby, które chciałyby skorzystać z ich usług, chciałby wiedzieć, jakie firmy spełniają standardy dostępności, standardy równości, będą mogły wejść na stronę i zobaczyć: aha, mamy tutaj listę 50 firm z Gdańska, które deklarują, że zależy im tych wartościach, które deklarują, że chcą współdziałać, współuczestniczyć w takich działaniach i że doszły do tego, żeby takie standardy spełniać

No i chyba teraz z najważniejszych założeń i ja proszę pewnie wszyscy znają też – obiecałam, że powiem kilka słów o fundacji UP Foundation – powiedziała prezeska Natalia Siuda-Piotrowska. – Jak mówiłam – cieszymy się bardzo, że jesteśmy operatorem programu i realizatorem tych działań. Od 12 lat na rzecz upowszechniania współpracy międzysektorowej w kierunku zrównoważonego rozwoju na Pomorzu i w różny sposób działamy żeby łączyć różne sektory ze sobą i do tego pewnie będziemy was serdecznie zapraszać po to, żeby ten potencjał płynący ze współpracy i to co razem daje nam się zrobić, gdzieś pozwalało na jeszcze więcej dobrych, wartościowych działań.

Do tej pory współpracowaliśmy z szeregiem bardzo różnych organizacji i firm. Część z państwa tutaj są z nami. Od lat współpracujemy z miastem w kontekście różnorodnych inicjatyw i działań. Myślę, że części państwu jesteśmy znani z konferencji Forum Inicjowania Rozwoju – jest to inicjatywa, którą realizujemy w tym roku trzynasty raz, a na której mówimy o równości, mówimy różnorodności, dzielimy się dobrymi praktykami z Polski z regionu i tutaj lokalnie. Co roku ona skupia około dwustu uczestników i uczestniczek z całego regionu z różnych też branż.

Ponadto mamy Fundusz Inicjowania Rozwoju – to pomysł wynikający ze współpracy i przekazujemy konkretne środki na działania międzysektorowe. Startuj kolejna edycja, więc warto zobaczyć na jakie inicjatywy można otrzymać granty.

Wspólnie z miastem edukujemy liderki i liderów społecznych, wspieramy organizacje pozarządowe, instytucje kultury samorządnej w biznesie, w budowaniu relacji, uczeniu się od siebie wzajemnie. Prowadzimy szereg takich działań, które wzmacniają różnorodność między innymi kampanię „Bohaterki codzienności” – mówiąc o kobietach w sektorze, działamy na rzecz równego dostępu osób ze szczególnymi potrzebami między nimi prowadząc program „Lider dostępności”, wspólnie ze „Światem Wrażliwym”, prowadzimy Inkubator Innowacji Społecznych w Gdańsku. Możemy się dzielić wiedza na temat różnych inicjatyw dotyczących równości i dostępności w Gdańsku.

Wspaniałe wrażenie wywołało miejsce, w którym zainaugurowano program Równego Traktowania dla Biznesu – Kawiarnia ToMy w Gdańsku Dolnym Mieście.

– Witam państwa bardzo serdecznie – powiedziała Aleksandra Wiśniewska – dyrektorka Oddziału Fundacji Leny Grochowskiej w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

– Jest nam niezmiernie miło, że zechcieli państwo to wydarzenie zorganizować u nas. My jesteśmy tutaj – tak jak już Natalia wspomniała – organizacją, która aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy też zaproszeni do zespołu eksperckiego. Jest to bardzo duże wyróżnienie dla nas, tak że bardzo serdecznie dziękujemy za to. Jest to doskonała okazja do tego, żeby się poznać, żeby się sieciować, żeby żeby móc nawiązywać nowe relacje nie tylko z biznesem ale też z organizacjami, które tutaj państwo zapraszacie. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękujemy i mam nadzieję, że to dobry początek. Bardzo serdecznie zapraszamy potem, gdyż mamy przyjemność zaprezentować państwu nasza Pracownię Ceramiczną – zachęcała Aleksandra Wiśniewska – dyrektorka Oddziału Fundacji Leny Grochowskiej w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Dodatkowe wiadomości na temat nowego programu przekazał nam także Marcin Szeląg z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Gdańsk Miastem Równości także dla biznesu

Bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, orientację psychoseksualną, sytuację ekonomiczną, niepełnosprawność czy światopogląd – wszyscy jesteśmy równi. Wiedzą o tym także przedstawiciele gdańskiego biznesu, którzy chcą jeszcze lepiej zaangażować się w działania na rzecz równego traktowania mieszkańców i mieszkanek, korzystających z ich usług. To właśnie dla tych firm powstał program partnerski „Gdańsk Miastem Równości”, który organizowany jest we współpracy z Fundacją Inicjowania Rozwoju Up Foundation.

W poniedziałek, 17 czerwca Monika Chabior, zastępczyni prezydent ds. rozwoju społecznego i równego traktowania oraz Natalia Siuda-Piotrowska, prezeska Fundacji Inicjowania Rozwoju UP Foundation wraz z przedstawicielami biznesu zainaugurowali program dla małych i średnich firm z Gdańska.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że wchodzimy w kolejny etap realizacji polityki równości w Gdańsku i ten etap dotyczy codziennego życia mieszkanek i mieszkańców Gdańska, czyli korzystania z usług realizowanych przez sektor biznesowy. Ten sektor w Gdańsku jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji. To, na co chcemy spojrzeć, czego chcemy się uczyć i do czego chcemy zachęcać, to sprawiedliwy biznes, który patrzy na kwestie równego traktowania pracowników, kwestie zrównoważonego rozwoju i kwestie klimatyczne – mówiła Monika Chabior, zastępczyni prezydent ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. – Z naszej strony, jako miasta, oferujemy przedsiębiorcom wsparcie, które będzie szyte na miarę. Osoby reprezentujące biznes znają się na swojej pracy, ale też patrząc na swój rozwój, dostrzegają konkretne bariery i problemy, o których też chcemy usłyszeć, chcemy się dowiedzieć i w przezwyciężeniu których chcemy wspierać.

Celem programu jest zapewnienie równości w praktyce w usługach świadczonych przez gdańskie firmy oraz wymiana dobrych praktyk w tym zakresie.

Gdańsk to Miasto Równości dla biznesu

– Bardzo dziękuję miastu za zaangażowanie, i że możemy współtworzyć ten program razem – mówiła Natalia Siuda-Piotrowska, prezeska Fundacji Inicjowania Rozwoju Up Foundation. – Dla nas jako Fundacji to bardzo ważny element wynikający ze współpracy międzysektorowej i wielu działań realizowanych na terenie Gdańska i Pomorza.

Do pilotażowego programu zostało zaproszonych 30 firm, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To oni, wspólnie z ekspertkami i ekspertami wypracują standard dot. równego traktowania w biznesie osób korzystających z usług firm i niedyskryminowania ze względu na wiek, płeć, orientację psychoseksualną, niepełnosprawność, przynależność religijną czy pochodzenie. W ramach pilotażu przedstawiciele przetestują program i wdrożą w życie do końca 2024 roku.

Udział w projekcie jest dla firm szansą na skorzystanie z działań edukacyjnych doradczych i promocyjnych w obszarze równości, różnorodności i dostępności. Poza szkoleniami, dostępem do bazy materiałów edukacyjnych i doradztwem z zakresu zarządzania różnorodnością, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać również z materiałów promocyjnych opartych o rozpoznawalną w przestrzeni miejskiej identyfikację wizualną kampanii społecznej „Gdańsk Miastem Równości”.

Partnerzy wspierający i Zespół Ekspercki

Dodatkowo do programu zaproszono partnerów wspierających: przedstawiciele dużych firm, które mogą wnieść różnorodny wkład merytoryczny i rzeczowy do programu. Udział w programie to dla partnerów również prestiżowa oferta realizacji innowacyjnych działań z zakresu odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu oraz wolontariatu pracowniczego.

Pilotaż programu partnerskiego wspierać będzie także Zespół Ekspercki, złożony z przedstawicieli uczelni, NGO, organizacji pracodawców i przedsiębiorców, ekspertów i ekspertek z doświadczeniem w działaniach na rzecz równości, różnorodności i zrównoważonego rozwoju.

Fot. Kazimierz Netka.

Rolą Zespołu Eksperckiego jest współtworzenie standardu równego traktowania. Uczestnictwo w pracach zespołu oznacza:

– konsultowanie narzędzi i materiałów,

– udział w spotkaniach i szkoleniach,

– możliwość wymiany dobrych praktyk z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym.

Gdańsk Miastem Równości

Gdańsk jako miasto dla wszystkich – taki jest główny cel kampanii społecznej, która oficjalnie wystartowała 1 lutego 2022 roku. Główne założenia to: równe prawa oraz sprzeciw wobec mowy nienawiści, hejtu i dyskryminacji. W kampanii poruszane są takie obszary dyskryminacji jak pochodzenie, płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, religia, sytuacja ekonomiczna. Kampania społeczna jest kolejnym elementem uchwalonego przez Radę Miasta, w 2018 roku, Gdańskiego Modelu Na Rzecz Równego Traktowania. Działania na rzecz tolerancji i równego traktowania prowadzone są jednocześnie przez wiele jednostek w tym Radę ds. Równego Traktowania, Radę Imigrantek i Imigrantów czy Gdańskie Centrum Równego Traktowania.

Kampania realizowana jest na wielu polach. Informacje pojawiały się także na terenie miasta w postaci m.in. billboardów i citylightów. Nie zabrakło także informacji w mediach społecznościowych czy na stronach partnerów. Głównym miejscem kampanii w Internecie jest jednak strona Gdańskiego Centrum Równego Traktowania www.gcrt.pl. Główne cele kampanii:

– wzrost świadomości mieszkańców o istnieniu innych grup społecznych

– zminimalizowanie ilości incydentów dyskryminacyjnych

– edukacja różnych grup na temat dyskryminacji

– upowszechnienie informacji o dostępnych narzędziach pomocowych – i tych organizowanych przez miasto, i tych oferowanych przez władze centralne

– przełamanie stereotypów dotyczących dyskryminowanych grup

– udzielenie realnej pomocy osobom dyskryminowanym

– propagowanie postaw antydyskryminacyjnych w całej Polsce i przełamanie bariery strachu przed innością

– wysłanie mocnego sygnału do tych, którzy czują się dyskryminowani, że Gdańsk to miejsce, w którym szanuje się ich prawa, a różnorodność jego mieszkańców jest wartością a nie problemem

W działania propagujące postawy i idee równościowe włączane są także miejskie jednostki i partnerzy miasta – poinformował Marcin Szeląg z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

O nowym programie dla biznesu mówiła podczas konferencji e Fundacji Leny Grochowskiej również Barbara Borowiak – sekretarz Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, specjalistka ds równego traktowania w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Kampania „Gdańsk Miastem Równości” zaplanowana została jako 3-letni prpoces. Pierwszy rok był poświęcony wspieraniu osób, które doświadczają dyskryminacji – informowaniu ich, gdzie mogą się zgłosić, jaką pomocy od gminy uzyskać. Drugi rok był o sprawcach – czyli zapraszano osoby, które czują się że ich postępowanie nie jest do końca OK i zachęcano do odpowiednich zachowań.

Fot. Kazimierz Netka.

Trzeci rok pomysłodawcy kampanii postanowili poświecić etyce przedsiębiorczości. Doszli bowiem do wniosku, że potrzebują jeszcze jednego partnera, czyli biznesu. Współpracują z NGO z instytucjami miejskimi, ale czuli, ze ten trzeci, że kolejny sektor, biznesowy też jest bardzo mocno potrzebny, bo dużo mówi się o tym, czym jest równość, jakie idee temu przyświecają, ale…

– Mamy mamy nadzieję że nasza pani wojewoda będzie raczej się chwaliła tym programem niż go torpedowała – powiedzieli organizatorzy. – To jest pilotaż zobaczymy jak nam pójdzie i co w przyszłym roku. Czujemy, że to jest program, który podobnie jak nasz model równego traktowania, czy model integracji, jest pionierski, ale tez może być dobrą praktyka, którą warto rozpropagować w Polsce.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *