Jeszcze w 2024 roku spółka Orlen Neptun 2 będzie miała w porcie Świnoujście terminal instalacyjny farm morskich elektrowni wiatrowych

Źródło ilustracji: ZMPSiŚ.

 Dofinansowanie, prawie 66 mln euro, pochodzi z UE, w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF 2)

Prace budowlane inwestycji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (ZMPSiŚ) pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” weszły w końcowy etap realizacji – poinformowała Monika Woźniak-Lewandowska – specjalista ds. komunikacji i PR, Dział Marketingu i Komunikacji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.:

Prace inwestycyjne przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem i zapisami kontraktowymi uzgodnionymi z przyszłym dzierżawcą Orlen Neptun 2 Spółką z o.o., generalnym wykonawcą robót budowlanych jak również z umową o dofinansowanie ze środków CEF, podpisaną z Komisją Europejską.

W wyniku realizacji projektu „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” powstanie następująca infrastruktura:

• nabrzeże o długości długość 249,2 m, nośności 50 KN/m2 i głębokości technicznej 12,5 m przeznaczone do przeładunku elementów wież wiatrowych;

• nabrzeże o długości długość 245,8 m, nośności 50 KN/m2 i głębokości technicznej 12,5 m przeznaczone do wstępnego montażu elementów wież wiatrowych;

• 10 stanowisk o nośności 500 KN/m2 przeznaczonych do wstępnego montażu elementów wież wiatrowych;

• kanał portowy o długości 1070 m wraz z obrotnicą i basenem portowym pogłębionym do 12,5 m;

• do nabrzeży będzie prowadził nowy tor podejściowy o głębokości 12,5 m i szerokości 140 m.

Przewidywane rezultaty:

• zapewnienie bezpiecznego wejścia i postoju statków typu jack-up o wymiarach LOA 182m, BEAM 60 m i maksymalnym zanurzeniu 11,0 m oraz innych statków pełnomorskich;

• efektywne operacje przeładunku ładunków ponadgabarytowych (przede wszystkim elementów konstrukcji MFW) i tym samym włączenie portu Świnoujście w łańcuch dostaw związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej;

• efektywna instalacja oraz przyszły serwis Morskich Farm Wiatrowych wytwarzających „zieloną energię”;

• efektywne włączenie portu Świnoujście w łańcuch dostaw związany z rozwojem Morskiej Energetyki Wiatrowej.

 Zgodnie z aktualnym harmonogramem budowy dwóch nabrzeży oraz prac pogłębiarskich w basenie portowym inwestycja zakończy się w grudniu 2024 roku uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, odpowiednio:

• dwóch nabrzeży wraz ze stanowiskami wstępnego montażu – w dniu 20.12.2024 r. (oszczędność 9 dni względem daty kontraktowej ustalonej z Generalnym Wykonawcą, jak również w terminie wskazanym w umowie z dzierżawcą nabrzeży – Orlen Neptun 2 Spółka z o.o.);

• prac pogłębiarskich do głębokości technicznej 12,5 m na wszystkich akwenach dostępowych – w dniu 01.09.2024 r. (oszczędność 10 miesięcy względem daty kontraktowej ustalonej z Generalnym Wykonawcą, jak również ze znacznym wyprzedzeniem terminu wskazanego w umowie z dzierżawcą nabrzeży – Orlen Neptun 2 Spółka z o.o.).

ZMPSiŚ SA otrzymał 85 procent dofinansowania kosztów całkowitych projektu pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. Dofinansowanie pochodzi z Instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 (CEF 2). Całkowity koszt projektu to 77,5 mln euro, kwota dofinansowania to 65,9 mln euro – poinformowała Monika Woźniak-Lewandowska – specjalista ds. komunikacji i PR, Dział Marketingu i Komunikacji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *