Pobrzeże Słowińskie. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wniosek w sprawie klasyfikacji systemów bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej planowanej na Pomorzu. Dla każdego z systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego określona jest odpowiednia klasa bezpieczeństwa

Na ilustracji: mapa okolicy planowanej budowy elektrowni jądrowej w rejonie miejscowości Lubiatowo – Kopalino, gmina Choczewo, na Pobrzeżu Słowińskim. Odległości od najbliższych miejscowości. Źródło: PPEJ.

Opinia Prezesa PAA pomoże zidentyfikować obszary planowanych rozwiązań, które wymagają przeprowadzenia dalszych prac oraz zmian

Polskie Elektrownie Jądrowe w dniu 13 marca złożyły do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wniosek w sprawie oceny klasyfikacji systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Na podstawie tego wniosku Prezes PAA sporządzi ogólną opinię, która oceni planowane przez PEJ rozwiązania organizacyjno-techniczne dotyczące systemów bezpieczeństwa oraz elementów konstrukcji i wyposażenia zastosowanych w projekcie reaktora AP1000 firmy Westinghouse Electric Company – wynika z informacji, które przekazała nam Alicja Sagan – starszy specjalista ds. komunikacji i PR, Dział Komunikacji Zewnętrznej Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o.:

Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu ma dla spółki kluczowe znaczenie. Dlatego też prowadzimy stały dialog z Państwową Agencją Atomistyki, która pełni rolę regulatora w zakresie przestrzegania wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Opinia Prezesa PAA, którą uzyskamy w toku podjętego procesu pomoże nam dostosować proponowane rozwiązania techniczne i biznesowe, tak aby zagwarantować najwyższe możliwe standardy niezawodności działania planowanej elektrowni – podkreślił Łukasz Młynarkiewicz, wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

W toku opiniowania Prezes PAA może wskazać, które z rozwiązań zaplanowanych przez inwestora będą wymagać przeprowadzenia dodatkowych analiz, aby były one zgodne z polskim prawem. Zweryfikowana zostanie również zgodność metodyki zaproponowanej przez PEJ z wymaganiami nałożonymi przez ustawę  Prawo atomowe oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego. Oba te dokumenty przedstawiają regulacje, które należy uwzględnić w trakcie określania klasy bezpieczeństwa danego systemu, elementu konstrukcji oraz wyposażenia obiektu jądrowego.

Czym jest klasyfikacja bezpieczeństwa?

Klasyfikacja bezpieczeństwa służy identyfikacji systemów oraz urządzeń, które odgrywają ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa jądrowego. Określa również wymogi jakościowe stawiane im podczas projektowania, produkcji, testowania oraz nadzoru w całym cyklu życia obiektu jądrowego.  

Dla każdego z systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego określona jest odpowiednia klasa bezpieczeństwa. Jest ona uzależniona  od stopnia znaczenia tych systemów dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej elektrowni jądrowej. Każdą klasę cechują konkretne wymagania jakościowe dotyczące m.in. niezawodności oraz wytrzymałości poszczególnych urządzeń. Im wyższa jest klasa bezpieczeństwa, tym bardziej rygorystyczne są warunki stawiane zakwalifikowanym do niej elementom.

Uzyskana opinia Prezesa PAA pomoże zidentyfikować obszary planowanych rozwiązań, które wymagają przeprowadzenia dalszych prac oraz zmian, w celu  zagwarantowania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz niezawodności funkcjonowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

To już drugi wniosek spółki PEJ złożony do PAA

Złożony 13 marca 2023 roku wniosek ws. klasyfikacji bezpieczeństwa jest drugim tego typu pismem przekazanym do Prezesa PAA w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym elektrowni. We wrześniu 2022 roku spółka PEJ złożyła do Prezesa PAA wniosek o uzyskanie ogólnej opinii dla zaproponowanego zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa projektowanych elektrowni jądrowych, który jest obecnie analizowany.

Zadaniem inwestora projektu jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego planowanej inwestycji. Będące częścią tych prac przeprowadzenie odpowiednich analiz bezpieczeństwa i opracowanie klasyfikacji systemów, elementów konstrukcji oraz wyposażenia elektrowni jądrowej jest niezbędne do ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego. Dokumentacja przygotowywana przez spółkę, we współpracy z Westinghouse Electric Company, będzie elementem wniosku w tej sprawie.

***********

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację. Spółka wspiera też administrację rządową w działaniach na rzecz realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej oraz wykonaniu umowy między rządem RP, a rządem USA ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w RP. Więcej informacji: www.ppej.pl. – poinformował Marcin Skolimowski – kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej, Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *