Polsko – niemiecka konferencja w Polskiej Agencji Kosmicznej; o badaniach przestrzeni międzyplanetarnej w Uniwersytecie Gdańskim.

Międzynarodowa wymiana wiedzy o Wszechświecie, a także o zasadach współpracy w poznawaniu oraz wykorzystywaniu planet, gwiazd, komet, asteriod.

Czy czeka nas walka o działki na ciałach niebieskich?

21 października 2016 roku przejdzie do historii współpracy Polski z zagranicą w zakresie podboju Kosmosu. Stał się też ważnym dniem w krzewieniu wiedzy na temat nauk kosmicznych i rozwoju biznesu satelitarnego w Polsce.
getattachmentthumbnail

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Kosmicznej można było przeczytać nastepującą informację: W tym roku obchodzimy 40-lecie Partnerstwa Miast między Gdańskiem i Bremą oraz 25-lecie Polsko-Niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie. Z tej okazji przedstawiciele Miasta Brema zapraszają do udziału w wydarzeniu networkingowym, które odbędzie się 20 października br. W trakcie „Tygodnia Niemieckiego” odbędzie się uroczyste przyjęcie, na które serdecznie zaprasza Prezydent Senatu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy dr Carsten Sieling wraz z Alexią Sieling oraz Kapitanem fregaty Karlsruhe. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 20 października 2016 o godz. 19.00 na fregacie KARLSRUHE w Gdańsku.
Z okazji roku jubileuszowego, w dniach19 – 26 października br., z inicjatywy Konsula Generalnego Niemiec w Gdańsku, trwa „Tydzień Niemiecki”. Obok głównego aspektu tygodnia, który związany jest z kulturą, planowane są także wydarzenia informacyjne o tematyce gospodarczej (logistyka, przemysł morski, przemysł kosmiczny, energetyka wiatrowa). Tydzień niemiecki jest niezwykłą okazją do wymiany doświadczeń przedstawicieli środowisk akademickich i biznesowych.
– Zapraszamy na spotkanie poświęcone polsko – niemieckiej współpracy w sektorze kosmicznym, które odbędzie się dnia 21 października 2016 r. w siedzibie Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku (Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3) – zachęcał Sławomir Nichczyński – specjalista ds. promocji Polskiej Agencji Kosmicznej. – Inicjatywa związana jest z obchodami 25. rocznicy podpisania Polsko – Niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie z 1991 r. Spotkanie organizowane jest przez Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku wraz z Polską Agencją Kosmiczną. Partnerem merytorycznym wydarzenia będzie Niemieckie Centrum Badań nad Aeronautyką, Transportem i Energią (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – DLR). Konferencja ma na celu podsumowanie dotychczasowych polsko- niemieckich przedsięwzięć realizowanych w obszarze badań kosmicznych oraz omówienia przyszłych wspólnych projektów.
p1070232Na zdjęciu: Fragment prezentacji prof. Janiny Ciechanowicz-McLean. Fot. Kazimierz Netka.

Polsko-niemieckie spotkanie sektora kosmicznego to idealna okazja, aby w obecności przedsiębiorców z obydwu państw, przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, przedstawicieli Sejmu i Bundestagu, zaangażowanych w rozwój tego sektora, a także administracji rządowej i samorządowej z Niemiec i Polski, przedyskutować kwestie współpracy obu krajów – informował Sławomir Nichczyński – specjalista ds. Promocji Polskiej Agencji Kosmicznej.
Według programu spotkania, na otwarcie spotkania zaproszono: Kornelie Pieper – konsul generalną Niemiec w Gdańsku; komisarz Elżbietę Bieńkowską z Komisji Europejskiej, senatora Martina Günthnere, ministra spraw ekonomicznych, pracy i portów; prof. Marka Moszyńskiego, wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej; dr. Fritza Merkle, szefa marketingu, członka Rady OHB; dr Michaela Menkinga, Senior Vice President, Director of „Earth Observation, Navigation & Science“, Airbus DS; dr, Gerda Gruppe, DLR; dr. Michaela Menkinga, Senior Vice President, director of „Earth Observation, Navigation & Science“, Airbus DS; dr. Corneliusa Schalinskiego, Deputy Head Business Development, OHB; Dr. Grzegoraz Bronę, Chairman of Creotech Instruments; Zygmunta R. Trzaskowskiego, General Director of Hertz Systems.

p1070203Fot. Kazimierz Netka

Niemal w tym samym czasie, w Uniwersytecie Gdańskim odbywała się Konferencja Badań Kosmicznych, poświęcona działalności człowieka w kosmosie.
Aktywny rozwój myśli naukowo technicznej sprawił, że ludzkość rozpoczęła realizację programów bezpośredniej penetracji dotąd niedostępnych dla niej obszarów wszechświata oddalonych od niej o setki tysięcy kilometrów – czytamy na stronie internetowej http://kbk.ug.edu.pl/. Pojawienie się tej nowej dziedziny zrodziło potrzebę zapewnienia jej specjalistycznej regulacji prawnej, która odpowiadałaby specyficznym cechom tej działalności. Organizowane przez nas wydarzenie ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o Kosmosie, zainteresowanie odbiorców nową, lecz niezwykle intensywnie rozwijającą się dziedziną.

Konferencja Badań Kosmicznych 2016Najważniejszym zadaniem jest jednak stworzenie platformy do wymiany poglądów i wiedzy dla specjalistów z dziedzin technicznych oraz prawnych, jak i przedsiębiorców z branży kosmicznej – napisano na http://kbk.ug.edu.pl/. Głównym organizatorem konferencji była Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
p1070210Fot. Kazimierz Netka

Gości konferencji powitali: prof. Edmund Wittbrodt z Polskiej Agencji Kosmicznej; prof. Anna Machnikowska – prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego; prof. Adam Wiśniewski – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UG.
p1070223Fot. Kazimierz Netka

Debatę pt. „Prawne aspekty działalności w przestrzeni kosmicznej” prowadził prof. Adam Wiśniewski. Prof. Janina Ciechanowicz-McLean z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiła temat: „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne”. Prof. Leonard Łukaszuk z Uniwersytetu Warszawskiego mówił o własności intelektualnej w przestrzeni kosmicznej. Dr Łukasz Kułaga z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przedstawił zagadnienie: „Kodyfikacja i postępowy rozwój międzynarodowego prawa kosmicznego – aktualne tendencje”. Dr Joanna Rezmer z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika omówiła „Zasady prowadzenia badań naukowych w przestrzeni kosmicznej – wyzwania dla prawa międzynarodowego”. Dr Michał Pietkiewicz, reprezentujący Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wygłosił wykład pt. „Wybrane zagadnienia prawa kosmicznego Federacji Rosyjskiej”.
p1070404Fot. Kazimierz Netka

Dyskusją pt. „Polityka kosmiczna” kierował prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego. Elżbieta Bagińska z Ministerstwa Rozwoju przedstawiła temat: „Polska Strategia Kosmiczna”. Katarzyna Spandowska z Polskiej Agencji Kosmicznej omówiła „Narodowy Program Kosmiczny”. Jakub Ryzenko z Centrum Badań Kosmicznych PAN zobrazował „Kluczowe wyzwania dla polskiej polityki kosmicznej”. Dr Paula Marcinkowska z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła referat pt. „Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej”. Piotr Świerczyński z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Horyzont 2020 przybliżył zebranym zagadnienie: „Polityka kosmiczna Unii Europejskiej i możliwości finansowania technologii kosmicznych z Programu Horyzont 2020″.
p1070584Fot. Kazimierz Netka

Panel pt. „Technologie kosmiczne i satelitarne” prowadziła dr Paulina Zajadło-Węglarz z Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. Zbigniew Kłos z Centrum Badań Kosmicznych PAN przedstawił „Polski potencjał i zamierzenia w obszarze eksploracji kosmosu”. Dr Armand Budzianowski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych poruszył temat: „Badania naukowe, edukacja i radiokomunikacja w przestrzeni kosmicznej”. Adam Piech z firmy Blue Dot Solutions omówił „Trendy rozwojowe branży upstream w nadchodzącej dekadzie”. Kamil Muzyka z Instytutu Nauk Prawnych PAN omówił zagadnienie „Koncepcja górnictwa asteroidalnego”.

Podobne konferencje będą organizowane cyklicznie – powiedział prof. Adam Wiśniewski – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *