Poprawa bezpieczeństwa na szosach. Pojawią się nowe sygnalizacje, ronda turbinowe, wiadukty, mosty, a być może również tunel. Najwięcej rządowych inwestycji: w woj. Małopolskim i Pomorskim.

Źródło ilustracji: Ministerstwo Infrastruktury

Modernizacja dróg, od Ustki do Piwnicznej.

Minister Infrastruktury zaakceptował do realizacji 16 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 70 mln zł. Są to zadania związane z rozpoczęciem prac przygotowawczych do budowy obwodnicy Piwnicznej, a także np. z budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 21w Ustce; z rozbudową odcinków dróg krajowych oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez rozbudowę i przebudową skrzyżowań (w tym rond), budowę zatok autobusowych, chodników i sygnalizacji świetlnej.

Zadania te będą urzeczywistniane w województwach: pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim i małopolskim – poinformował nas Wydział Prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Województwo pomorskie

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK7 i DP 1929G w miejscowości Lniska. Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową. Okres realizacji robót: 2018 r.

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK20 z ul. Długą i ul. Spacerową w miejscowości Tuchom. Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 20 z ul. Długą i ul. Spacerową. Okres realizacji robót: 2018 r.

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 91 z ul. Szkolną w miejscowości Łęgowo. Zadanie obejmuje rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 z ul. Szkolną. Okres realizacji robót: 2018 r.

 

Na zdjęciu: Droga krajowa nr 21 w Ustce obok dworca kolejowego. Fot. Kazimierz Netka

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 21 w woj. pomorskim w miejscowości Ustka. Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 21 z ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Darłowską oraz dostosowanie istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 21 z ul. Marynarki Polskiej i ul. Grunwaldzką. Okres realizacji robót: 2018 r.

Województwo wielkopolskie

Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Honoratka w ciągu drogi krajowej nr 25. Celem inwestycji jest budowa sygnalizacji świetlnej z akomodacją na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 25 z drogami gminnymi w Honoratce (w km 233+963). Okres realizacji robót: 2018 r.

Budowa sygnalizacji świetlnej na obwodnicy ChludowaZadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi krajowej nr 11. Celem inwestycji jest budowa sygnalizacji świetlnej z akomodacją na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z ul. Golęczewską (w km 261+230). Okres realizacji robót: 2018 r.

Województwo mazowieckie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 61 w miejscowości Pułtusk. Celem inwestycji jest przebudowa istniejącego ronda na rondo turbinowe oraz budowa chodnika. Realizacja zadania wpłynie na poprawę płynności ruchu w ciągu drogi krajowej nr 61 i drogi wojewódzkiej nr 618. Okres realizacji robót: 2018 r.

Województwo łódzkie

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na dk 12 w miejscowości Borysławice (aneks). Zadanie polega na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 449 (przebudowa na rondo) oraz budowie odwodnienia (obecnie skrzyżowanie jest nieskanalizowane). Okres realizacji robót: 2018–2019 r.

Województwo dolnośląskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 34 w miejscowości Siodłkowice (aneks). Inwestycja polega na wykonaniu 340 m chodnika w ciągu drogi krajowej nr 34 (od km 7+100 do km 7+440). Okres realizacji robót: 2018 r.

Województwo opolskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe. Zadanie obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 45 o długości 1,95 km (od km 80,900 do km 82,850) do nośności 11,5 t/oś. W miejscu obecnie istniejącego skrzyżowania, które zostanie przebudowane na rondo, powstaną miejsca postojowe. Ponadto w ramach zadania powstanie kanał technologiczny, urządzenia BRD i telematyki drogowej oraz oświetlenie. Zostanie również przebudowane odwodnienie pasa drogowego. Okres realizacji robót: 2021–2022 r.

Województwo małopolskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 44 w miejscowości Spytkowice. Planowany zakres inwestycji to budowa chodnika o długości 74 m (od km 78+090 do km 78+164). Okres realizacji robót: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 94 w miejscowościach Jasień i Brzesko. Planowany zakres inwestycji to budowa chodnika o łącznej długości 873 m (od km 42+540 do km 42+945; od km 43+175 do km 43+355; od km 43+362 do km 43+423 oraz od km 43+433 do km 43+660). Okres realizacji robót: 2018 r.

Przebudowa skrzyżowania wraz z wydzieleniem pasów do lewoskrętów w ciągu DK 44 na terenie województwa małopolskiego w miejscowości Nowe Dwory. Planowany zakres inwestycji to przebudowa skrzyżowania, budowa pasa do lewoskrętu, przebudowa chodnika i wykonanie odwodnienia (od km 88+250 do km 88+750). Okres realizacji robót: 2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 47 w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna (aneks). Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem o długości 6,3 km: prawo i lewostronny (od km 22+180 do km 23+460, lewostronny (od km 23+460 do km 25+087, od km 25+087 do km 25+776, od km 25+776 do km 27+950). Okres realizacji robót: 2018-2019 r.

Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu DK 87 – proces przygotowawczy: opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Planowany zakres inwestycji obejmuje budowę omijającej centrum miasta obwodnicy Piwnicznej o długości około 2,5 km. W ciągu obwodnicy przewiduje się budowę wiaduktu nad linią kolejową i mostu na rzece Poprad. W ramach analiz rozważana jest również możliwość budowy tunelu pod Górą Kicarz. Okres realizacji prac przygotowawczych: 2019-2021 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 44 na odcinku Jaśkowice – Skawina (aneks). Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika, przebudowę odwodnienia, przebudowę zjazdów. Okres realizacji robót: 2019 r. – wynika z informacji, które przekazał nam Wydział Prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Czytaj też na portalu Pulsarowy.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.