Przywidz energetyczny i przyjazny dla środowiska. Instalacje fotowoltaiczne zamontowano na dachach trzystu domów prywatnych, dziesięciu budynkach administracyjnych. Samochód będzie działał jako magazyn energii

Fot. Marek Grzybowski.

Klaster Zielona Brama pomaga chronić powietrze przed zanieczyszczeniami, a Ziemię przed przegrzaniem

Gmina Przywidz została włączona do międzynarodowego projektu SERENE. Jego celem jest utworzenie społeczności, która będzie w sposób oszczędny wykorzystywała energię. Dzięki magazynom energii i zarządzaniu zużyciem energii, będziemy emitowali mniej zanieczyszczeń do środowiska.

W gminie Przywidz, dzięki fotowoltaice, do atmosfery trafia mniej o tonę CO2 miesięcznie, a dzięki całej instalacji fotowaltaicznej w Przywidzu o 200 ton CO2 miesięcznie. W Przywidzu działa już od kilku lat Klaster Zielona Brama. Przywidzki miniklaster energetyczny korzysta już z energii odnawialnej produkowanej z biogazowni i elektrowni wiatrowej.

Dzięki inicjatywie wójta Marka Zimakowskiego, Gmina Przywidz jest takim miejscem, które włączyło się na swoją mikroskalę w ochronę klimatu i zmniejszanie oddziaływania na środowisko. Dziś dzięki jego fotowoltaice do atmosfery trafia mniej o tonę CO2 miesięcznie, a dzięki całej instalacji fotowaltaicznej w Przywidzu o 200 ton CO2 miesięcznie. W gminie Przywidz powstała bowiem elektrownia o mocy 1,5 MW.

Gminna fotowolatika

Instalacje fotowoltaiczne zamontowano na dachach trzystu domów prywatnych, dziesięciu budynkach administrowanych przez lokalny samorząd oraz na dachu wiaty parkingu przy Urzędzie Gminy w Przywidzu. Na urzędzie instalacja jest największa i ma moc 20 kW energii. Na budynkach prywatnych zamontowano panele o mocy od 2,5 kW do 7,5 kW. Większość gospodarstw indywidualnych ma na dachach panele o mocy 6 kW.

Fot. Marek Grzybowski.

SERENE jest projektem badawczym finansowanym ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020″ na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 957682. w 100%, bezpośrednio z Komisji Europejskiej w Brukseli. Bierze w nim udział 14 partnerów z Polski, Danii i Holandii, kierowanych przez  najlepszy w Europie – Uniwersytet Techniczny w Aalborg (Dania). Polscy partnerzy to Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, z którym Gmina Przywidz związana jest od wielu lat, Energa Operator S.A, Stay-On oraz Gmina Przywidz. Właśnie w Przywidzu będą rozlokowane demonstratory lokalnych systemów energetycznych. Podobne projekty powstaną w Danii, Polsce i Holandii.

Wójt i samorząd przyjazny energii

Gminę Przywidz nagrodzono m.in. za wysoką świadomość ekologiczną i energetyczną oraz tworzenie rozwiązań wspierających rozwój wytwarzania energii odnawialnej na potrzeby społeczności lokalnej. W listopadzie br. odbyła się bowiem uroczystość rozdania  nagród w konkursie „Samorząd przyjazny energii”, który od kilku lat organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski odebrał Statuetkę „Samorząd przyjazny energii”, a gmina otrzymała grant w wysokości 15 tys. zł na dalsze inwestycje. Wyróżniona została aktywność gminy Przywidz we wdrażaniu technologii energooszczędnych oraz udział gminy w projekcie Przywidz Energetyczny.

Fot. Marek Grzybowski.

Zauważono również aktywność gminy na polu rozwoju elektromobilności. W gminie utworzono bowiem kilka miejsc pod punkty ładownia samochodów elektrycznych. Kontynuacją tego wydarzenia było spotkanie w Przywidzu partnerów projektu SERENE H2020 19 listopada br.

Realizując takie projekty jak SERENE, projekty związane z OZE, zarządzaniem energią, sieciami rozproszonymi, lokalnymi społecznościami rośnie nasz wkład w kierunku ochrony naszego klimatu, naszej Ziemi – mówił prof. dr hab. inż.. Jan Kiciński, dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN i podkreślił, że w tym roku nagrodę Nobla otrzymał dwóch fizyków za pracę nad klimatem.

Trzy społeczności – jedna energia

W Przywidzu wyodrębniono trzy obszary do testowania tzw. demonstratorów na terenach  wiejskich. Urządzenia będą zlokalizowane w trzech strefach: na Hali Sportowej, nowej oczyszczalni ścieków oraz w przedszkolu i domach części mieszkańców przyłączonych do jednego transformatora energetycznego. Monitorowane będą instalacje fotowoltaiczne. W gminie Przywidz jest ich obecnie 260.

Fot. Marek Grzybowski.

W domach mieszkańców, w urzędach oraz budynkach gminnych sprawdzane będą parametry prądu. To nie wszystko, bowiem planuje się również podłączenie w szkole pompy ciepła. Gminie zostanie przekazany również samochód elektryczny. Zostanie on wykorzystany nie tylko do przewozu uczniów do szkół, ale w czasie postoju będzie działał jako magazyn energii.

Po spotkaniu użytkownicy publiczni i mieszkańcy gminy Przywidz podpisywali deklaracje udziału w projekcie. W ten sposób korzystający z fotowoltaiki i ciepła włączają się w wewnętrzny (gminny) rynek energii w ramach wspólnoty energetycznej.

Marek Grzybowski

Czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.