Święto Uniwersytetu Morskiego 2024 r. 104 lata temu powstała państwowa Szkoła Morska, w Tczewie, na Kociewiu. Dzisiaj jest to uniwersytecka uczelnia, w Gdyni

Fot. Cezary Spigarski.

17 czerwca 2024 roku Uniwersytet Morski w Gdyni świętował 104. rocznicę powstania Szkolnictwa Morskiego w Polsce. Upamiętnienie 80. rocznicy lądowania wojsk sprzymierzonych w Normandii

Uroczystości Święta Szkoły obchodzone tego dnia nawiązują do wydarzeń z 1920 roku, kiedy to dokładnie 17 czerwca Minister Spraw Wojskowych generał Józef Leśniewski podpisał rozkaz o utworzeniu Szkoły Morskiej w Tczewie. Wydarzenia te zapoczątkowały powstanie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, kontynuatora Szkoły Morskiej w Tczewie – poinformowała dr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska – rzecznik prasowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG):

Fot. Cezary Spigarski.

Uroczystość obchodów Święta Szkoły UMG rozpoczęła się o godzinie 8:00 tradycyjnym podniesieniem biało-czerwonej bandery Polskiej Marynarki Handlowej na gmachu głównym Uniwersytetu. Biało-czerwona bandera została uroczyście wprowadzona w asyście Kompanii Reprezentacyjnej UMG. Odegrano Hymn Państwowy. Za oprawę muzyczną tej części uroczystości odpowiadała Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

Zwyczaj ten stanowi wyjątek od reguły, ponieważ banderę podnosi się tylko na statkach i polskich placówkach dyplomatycznych za granicą i podczas Święta Szkoły ma on na celu upamiętnienie podniesienia bandery Polskiej Marynarki Handlowej na budynku Szkoły Morskiej w Tczewie, nawiązując do wydarzeń 8 grudnia 1920 roku.

Fot. Cezary Spigarski.

Następnie w związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą lądowania wojsk sprzymierzonych w Normandii – największej operacji desantowej II wojny światowej, JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wraz z kadm. prof. dr. hab. Tomaszem Szubrychtem, rektorem-komendantem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni złożyli kwiaty pod tablicą zlokalizowaną w holu Uczelni upamiętniającą okręty i statki floty handlowej oraz ich załogi broniące polskiego wybrzeża podczas II wojny światowej.

Tradycyjnym punktem obchodów czerwcowego Święta Szkoły Uniwersytetu Morskiego w Gdyni była uroczysta msza św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów Uczelni, którą odprawiono o godzinie 9:00 w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni przy ul. Portowej 2.

Fot. Cezary Spigarski.

O godzinie 11:00 uroczystości obchodów 104. rocznicy Szkolnictwa Morskiego przeniosły się do Auli im. T. Meissnera w budynku głównym Uczelni. Odbyło się tu uroczyste otwarte posiedzenie Senatu UMG, w którym uczestniczyli członkowie Senatu, przedstawiciele Rady Uczelni i zaproszeni goście. Przebieg uroczystości uświetniły występy Akademickiego Chóru UMG.

Fot. Cezary Spigarski.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit.

JM Rektor w swoim wystąpieniu odniósł się między innymi do najważniejszych wydarzeń minionego półrocza, w tym przypomniał o ukończeniu dwóch inwestycji, w ramach rozbudowy infrastruktury Uczelni:

Budowa oraz otwarcie w Gdańsku Centrum Offshore UMG to niewątpliwie dowód na to, że Uniwersytet Morski w Gdyni jest liderem na polskim rynku offshore, szczególnie w odniesieniu do energetyki wiatrowej. To właśnie tutaj, w nowym obiekcie UMG, swoją siedzibę znalazły Instytut Morski UMG oraz Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG.

Fot. Cezary Spigarski.

Przywołując zakończenie budowy i otwarcie Centrum Sportu i Rekreacji UMG, JM Rektor stwierdził, iż:

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć do zrealizowania w tej kadencji, była budowa Centrum Sportu i Rekreacji UMG. Realizację tej inwestycji z sukcesem udało się zakończyć kilka tygodni temu. Z tego miejsca pragnę przypomnieć, że nowo otwarty budynek stanowi pierwszy etap budowy zaplanowanego w tym miejscu kompleksu sportowo-akademickiego, a już teraz w nowoczesnej hali sportowej prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego.

Fot. Cezary Spigarski.

W dalszej części otwartego posiedzenia Senatu UMG prowadzący uroczystość mistrz ceremonii, Aleksander Gosk, odczytał list Minister Edukacji Barbary Nowackiej skierowany do JM Rektora UMG z okazji Święta Szkoły, w którym Pani Minister Nowacka zaznaczyła między innymi:

Pozostaję pod ogromnym wrażeniem osiągnięć, jakie na przestrzeni ponad wieku działalności stały się udziałem gdyńskiego Uniwersytetu. Z powodzeniem kontynuuje On bogate tradycje szkolnictwa morskiego zapoczątkowane w Tczewie w roku 1920. Doceniam, że ta zasłużona jednostka odważnie wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesności […].

Fot. Cezary Spigarski.

Kolejnym zaprezentowanym listem był list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury dr. Arkadiusza Marchewki. Pismo odczytał Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury Wojciech Gąsowski. W swoim liście Wiceminister Infrastruktury zaznaczył:

Dzisiejszy jubileusz jest wspaniałą okazją do uhonorowania historii zapoczątkowanej w 1920 roku powołaniem do życia Szkoły Morskiej w Tczewie. Od tego czasu Uniwersytet buduje swoją bogatą tradycję. […] Priorytetem Ministerstwa są ciągłe starania o dalszy rozwój potencjału Uniwersytetu oraz wzmacnianie jego pozycji.

W dalszej części uroczystości pracownikom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zostały wręczone medale, nagrody i oznaczenia.

Obchody zakończyły się wyprowadzeniem sztandaru UMG i podziękowaniem JM Rektora skierowanym do uczestników wydarzenia za udział w 104. rocznicy powstania Szkolnictwa Morskiego w Polsce.

Szczegółowe informacje dostępne na:

 https://umg.edu.pl/aktualnosci/2024/umg-swietowal-104-rocznice-powstania-szkolnictwa-morskiego-w-polsce – poinformowała dr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska – rzecznik prasowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *