Tczew sportowy, usprawniający system alarmowy, reaguje na to, co się w świecie dzieje. Młodzi szczypiorniści będą reprezentować województwo pomorskie w rozgrywkach finałowych Pucharu Polski. Powstaje wodny plac zabaw. Polepszone zostaną drogi. Udogodnienia na wybory do PE. Testy sprawności systemu alarmowego. Licytacja samochodu prezydenta

Fot. Kazimierz Netka.

Jak nie kochać takiego miasta? Na skwerze 750-lecia Tczewa powstanie specjalna ławeczka

Sukces młodych piłkarzy ręcznych był jedną z najważniejszych wiadomości, które przekazywano w poniedziałek, 20 maja 2024 roku, podczas konferencji prasowej w Tczewie. To miasto od zarania dziejów odgrywa ważną rolę w historii Polski; było w średniowieczu siedzibą księcia pomorskiego, a jedno z najważniejszych i najnowszych wydarzeń w dziejach Tczewa i Polski to utworzenie tam w 1920 roku państwowej Szkoły Morskiej (przypominamy, że obecnie jej kontynuatorem jest Uniwersytet Morski w Gdyni).

Fot. Kazimierz Netka.

O najnowszych wydarzeniach, które związane są z teraźniejszymi i przyszłymi osiągnięciami tczewian mówili m.in.: Łukasz Brządkowski – prezydent Tczewa; wiceprezydenci Tczewa: Joanna Grabowska i Andrzej Gockowski; dyrektor Zakładu Usług Komunalnych – Przemysław Boleski, Małgorzata Sobieraj i Michał Ortmann – trenerzy drużyny piłki ręcznej młodzików MKS Sambor Tczew; Małgorzata Mykowska – kierownik Biura Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Fot. Kazimierz Netka.

Oto szczegółowe informacje, przekazane nam przez Małgorzatę Mykowską – rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Tczewie:

● Awans młodzików Sambora Tczew

Fot. Kazimierz Netka.

W dniach 10 – 12 maja drużyna MKS Sambor Tczew rywalizowała w 1/16 Pucharu Polski Młodzików w piłce ręcznej w Olecku. Tczewianie wygrali wszystkie mecze awansując do 1/8 Pucharu Polski. Kolejne zawody odbędą się na przełomie maja i czerwca w Tarnowie.

Fot. Kazimierz Netka.

Trenerami młodzików MKS Sambor są Małgorzata Sobieraj i Michał Ortmann.

● Wodny plac zabaw – mamy dokumentację, wkrótce przetarg

Zakończyły się prace nad dokumentacją projektową wodnego placu zabaw na niecce czyżykowskiej. Mamy również pozwolenie na budowę. Obecnie trwa przygotowywanie przetargu.

Źródło: Urząd Miejski w Tczewie.

W 2023 r. otrzymaliśmy dofinansowanie na to zadanie – w ramach rządowego programu dla terenów popegeerowskich. Kwota dofinansowania to 2,5 mln zł. Zakończenie budowy powinno nastąpić do połowy 2025 r.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje między innymi: budowę wodnego placu zabaw z minimum kilkunastoma urządzeniami, budowę zaplecza technicznego dla zamontowanych urządzeń, budowę zaplecza sanitarnego, wykonanie niezbędnych przyłączy m.in. wodociągowych, kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznych. W ramach zadania planuje się również wykonanie zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, nasadzenia zieleni.

● Inwestycje drogowe

Zakład Usług Komunalnych realizuje dwie duże inwestycje drogowe – przebudowę ul. Pomorskiej, wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudowę ul. Królowej Marysieńki.

Przebudowa drogi wraz z budową drogi rowerowej – ulica Pomorska:

Zadanie obejmuje m.in. przebudowę istniejącej jezdni, chodników, a także budowę drogi rowerowej o nawierzchni ścieralnej wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej barwionej na kolor czerwony. Ulica Pomorska zlokalizowana jest tuż obok zintegrowanego węzła komunikacyjnego w Tczewie i stanowi element głównej trasy istniejącego szlaku rowerowego – międzynarodowej trasy rowerowej EuroVelo 9 – Wiślanej Trasy Rowerowej. Nowa trasa połączy i uzupełni istniejącą sieć połączeń rowerowych w mieście. Wykonawcą zadania, na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych, jest ROKA Budownictwo Sp. z o.o. ze Starogardu Gd. Inwestycja rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku, a termon zakończenia to lipiec br.

Koszt zadania sięga blisko 1 mln zł, z czego blisko 200 tys. zł stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do tej pory wykonano roboty przygotowawcze oraz budowę urządzeń kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. W piątek zakończyły się prace związane z układaniem nawierzchni z masy bitumicznej.

Przebudowa ulicy Królowej Marysieńki na osiedlu Prątnica:

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Królowej Marysieńki wraz z zaprojekowanym wlotem do Alei Solidarności (DK 91). Wykonane zostaną chodniki, zjazdy, zatoki postojowe oraz infrastruktura techniczna. Inwestycja obejmuje także przebudowę niewielkiego fragmentu ul. Królowej Bony.

Wykonawcą, na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych, jest Grupa Flize Gres Sp. z o. o. z Kartuz, która rozpoczęła prace pod koniec listopada 2023 r. Umowny termin zakończenia zadania to wrzesień br.

Wartość umowy wynosi ponad 2,5 mln zł, z czego blisko połowę stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie trwają prace związane z układaniem warstw konstrukcyjnych drogi na odcinku ul. Królowej Marysieńki od ul. Zygmunta Starego do wjazdu do LO nr 2.

Fot. Kazimierz Netka.

● Wybory do Parlamentu Europejskiego – transport dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, które w dniu wyborów tj. 9 czerwca 2024 r. chcą skorzystać z transportu samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych do siedziby obwodowej komisji wyborczej proszone są o zgłoszenie takiej potrzeby do Urzędu Miejskiego w Tczewie do dnia 7 czerwca 2024 do godz. 12.00. pod nr tel. 58 77 59 309 lub 58 77 59 307.

Transport wyborców odbywać się będzie w dniu wyborów od godz. od 12.00 do 15.00 i od 17.00 do 20.00. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych znajduje się na stronie https://bip.tczew.pl/

● Kontrola systemu alarmowego

Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Tczewie informuje, że w każdy OSTATNI poniedziałek miesiąca zostanie przeprowadzony test sprawności Miejskiego Scentralizowanego Systemu Alarmowego w naszym mieście. Polegał on będzie na włączeniu syreny alarmowych przez 5 sekund oraz na próbie głosowej głośników syren elektronicznych. Sprawdzenie syren będzie odbywało się w godzinach od 7.40 do 8.30.

Powyższa czynność ze względu na konflikt zbrojny na Ukrainie była zawieszona od kwietnia 2022 roku.

Obrady II sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 29 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Tczewie

Oto najważniejsze punkty programu:

– Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku,

– Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla miasta Tczewa za rok 2023,

– Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta,

– Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.

Fot. Kazimierz Netka.

Podjęcie uchwał w sprawie:

– Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przemysłowo – usługowego w rejonie ulicy Malinowskiej w Tczewie,

– ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach,

– wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

– ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości nie objętych gminnym systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Tczew,

– udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

– zmian w budżecie miasta Tczewa na 2024 r.,

– zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2024-2034,

– zmieniająca uchwałę nr LXIV/784/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

● Majówka na Górkach – 25 maja od godz. 16:00 na skwerze 750-lecia miasta Tczewa

Źródło: Urząd Miejski w Tczewie.

Prezydent Tczewa oraz Stowarzyszenie Górki zapraszają na coroczną Majówkę na Górkach.

W programie: odsłonięcie Ławeczki Zakochanych z logo miasta i napisem I love Górki oraz panoramą miasta z okazji 60-lecia Osiedla W. Witosa; Zumba dla dzieci; Trójmiejska Grupa Wokalna; Cristo Dance’

Atrakcje: warsztaty dla dzieci (MBP, Fabryka Sztuk); gry i zabawy – TCSiR; poczęstunek: kawa i herbata, wata cukrowa, popcorn, rogaliki; Strefa Malucha dla dzieci; zaplatanie kolorowych warkoczyków; brokatowe tatuaże; Konkurs Niespodzianek; stanowisko Straży Miejskiej; dmuchańce dla dzieci; stroje superbohaterów; kajaki i łódka z WOPR; strzelanie; koniki – płatne; OSP; Przychodnia Rogowscy – mierzenie ciśnienia, badanie cukru; możliwości zakupu: kiełbaska, gofry, piwo, ciasta; możliwość dołączenia do bazy dawców szpiku DKMS.

● Festyn Samorządowo-Komunalny – 1 czerwca. Miejsce: Bulwar nad Wisłą im. księcia Sambora II w Tczewie

Źródło: Urząd Miejski w Tczewie.

FESTYN DLA MIESZKAŃCÓW TCZEWA; występy uczestników warsztatów artystycznych CKiS; KONCERT – WOJCIECH CUGOWSKI; KONCERT – ZAKOPOWER; DIAMOND SKULL LIVE ACT.

 Podczas festynu zapraszamy na: Konkurs Niespodzianek; warsztaty dla dzieci (MBP, Fabryka Sztuk); stoiska z atrakcjami dla dzieci ZUOS, ZWIK, TTBS, ZUK; gry i zabawy – TCSiR; poczęstunek: kawa i herbata, wata cukrowa, popcorn; Strefa Malucha dla dzieci; zaplatanie kolorowych warkoczyków; brokatowe tatuaże; stanowisko Straży Miejskiej i KPP; Mc Donald’s konkursy i przekąski dla dzieci; dmuchańce dla dzieci; poznaj i zagraj w Molkky; możliwość dołączenia do bazy dawców szpiku DKMS. Dodatkowo: zlot foodtrucków.

● Auto „prezydenckie” idzie pod młotek – cena wywoławcza 35 800 zł.

1 czerwca podczas Festynu samorządowo – komunalnego na bulwarze nad Wisłą oprócz atrakcji dla najmłodszych, koncertów odbędzie się licytacja samochodu – Fiata Freemonta, z którego korzystał włodarz poprzednich dwóch kadencji Mirosław Pobłocki, a także wiele znanych postaci. Auto wyjechało już w niejedną delegację.

Źródło: Urząd Miejski w Tczewie.

Szczegóły pojazdu: rok produkcji: 2014, przebieg: 234 800 km, poj. skokowa: 1 956 cm3, diesel, moc 170 km, skrzynia biegów: automatyczna, napęd 4×4, suv, liczba drzwi: 5, liczba miejsc: 7, kolor: perła.

Samochód będzie można obejrzeć przy Urzędzie Miejskim, Pl. Piłsudskiego 1 w dniach: 22.05.2024 w godz. 14.30 – 15.30; 29.05.2024 w godz. 10.00 – 11.00

Licytowanym autem jeździły m.in. takie osobistości jak Honorowi Obywatele Miasta Tczewa: prof. Ryszard Karczykowski, prof. Kazimierz Denek; aktorzy: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Michał Milowicz, śpiewaczka Grażyna Brodzińska, prof. Tadeusz Linkner.

● Boże Ciało – zmiana harmonogramu odbioru odpadów

W związku z nadchodzącym Świętem Bożego Ciała zmieni się porządek w odbiorze odpadów. Odpady komunalne oraz gromadzone selektywnie będą odbierane: 30.05.2024 r – odebrane zostaną 31.05.2024 r.; 31.05.2024 r – odebrane zostaną 01.06.2024 r – poinformowała Małgorzata Mykowska – rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Tczewie.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *