Ważne wydarzenie podczas polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej: przedstawiciele Polski, Słowacji i Czech podpisali list intencyjny w sprawie korytarza Bałtyk – Adriatyk. Ale, jeśli chodzi o rzeki, to według KE, Polska jest pustynią. Naszych rzek nie zaliczono do europejskiej sieci TEN-T.

Podpisano List Intencyjny w sprawie realizacji odcinków transgranicznych korytarza Bałtyk-Adriatyk.
Europejska sieć transportowa TEN-T w Polsce bez rzek, za to z drogami oraz trasami kolejowymi.

Bałtyk i Adriatyk – dwa morza, które zostaną połączone europejskimi pociągami, samolotami, samochodami, ale nie śródlądową żeglugą przez Polskę.

Minister Andrzej Adamczyk otworzył Międzynarodową Konferencję „Korytarze Sieci Bazowej TEN-T” – transeuropejskiej sieci transportowej. TEN-T (trans-European network transport) jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych.

Źródło mapy powyżej: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/corridor-studies_en

– Polski rząd realizuje zobowiązania do wybudowania odcinków dróg znajdujących się w sieci bazowej TEN-T do 2030 r. Naszym celem jest konsekwentna realizacja tego zadania. Czynimy także wszystko, aby cały przebieg międzynarodowej drogi Via Carpatia został włączony do sieci bazowej, co ułatwi koordynację jej realizacji – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, otwierając konferencję „Korytarze sieci bazowej TEN-T”.
mapa-tentPomorze środkowe jest poza TEN-T. Ale, spora częśc Francji również…

Źródło mapy: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/corridor-studies_en

Na ilustracji powyżej: Dziewięć korytarzy, które zastąpiły dotychczasowe 30 projektów priorytetowych TEN-T: Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie; Morze Północne – Morze Bałtyckie; Morze Śródziemne; Wschód / wschodnia część regionu Morza Śródziemnego; Skandynawia – Morze Śródziemne; Ren – Alpy; Atlantyk; Morze Północne – Morze Śródziemne; Ren – Dunaj.

Kwestia utworzenia korytarzy sieci bazowej TEN-T uregulowana została w dwóch rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej:

  • nr 1316/2013 w sprawie ustanowienia nowego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility CEF (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.), w załączniku którego określono przebieg tych korytarzy oraz listę projektów, które mają być w pierwszej kolejności finansowane z CEF; rozporządzenie określa też funkcjonowanie instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) służącego finansowaniu inwestycji w korytarzach sieci bazowej TEN-T;
  • nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.), regulującego kwestie organizacyjne funkcjonowania korytarzy sieci bazowej TEN-T. (Źródło: http://mib.gov.pl/2-TENT.htm).

W zorganizowanej 19 października 2016 r. w Warszawie konferencji wzięli również udział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, minister transportu Republiki Czeskiej Dan Ťok, minister transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej Árpád Érsek, podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju narodowego Węgier Ákos Mernyei, koordynatorzy europejscy korytarzy sieci bazowej TEN-T Catherine Trautmann, Kurt Bodwig i Paweł Wojciechowski oraz Tomasz Poręba, wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego – wynika z informacji od Zespołu Prasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB), przekazującego nam także wypowiedzi uczestników wspomnianje międzynarodowej konferencji.
– Sieci TEN-T to połączenia drogowe i kolejowe pomiędzy państwami, to drogi życia. To drogi, które służą rozwojowi całej Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do utworzenia spójnej i zintegrowanej europejskiej sieci transportowej, odpowiadającej wyzwaniom XXI wieku – podkreślił minister Andrzej Adamczyk.
baltyk-adriatyk

Źródło mapy: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/corridor-studies_en

W trakcie konferencji przedstawiciele Polski, Słowacji i Czech podpisali list intencyjny w sprawie realizacji odcinków transgranicznych korytarza Bałtyk-Adriatyk. List podpisali: minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, minister transportu Republiki Czeskiej Dan Ťok, minister transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej Árpád Érsek, a także Kurt Bodewig – koordynator europejski Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Celem deklaracji jest podkreślenie znaczenia realizacji kluczowych odcinków transgranicznych w korytarzu Bałtyk-Adriatyk tak, aby były one zrealizowane zgodnie ze standardami przewidzianymi dla sieci TEN-T oraz w odpowiednich, określonych dla nich terminach.
c1baltadriaticm

Źródło mapy: http://mib.gov.pl/2-TENT.htm

Podczas konferencji, która stanowiła jedno z wydarzeń polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (V4), dyskutowano na temat rozwoju korytarzy sieci bazowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk i Morze Północne-Bałtyk. Omawiano znaczenie korytarzy sieci bazowej TEN-T przebiegających przez Polskę dla rozwoju regionów i miast oraz perspektyw rozwoju branży spedycyjno – logistycznej. Rozmawiano również o wyzwaniach i szansach wynikających z realizacji planów tworzenia korytarzy sieci bazowej TEN-T w krajach V4. Podkreślano także znaczenie korytarzy, omawiano współpracę i projekty transportowe kluczowe dla V4 oraz inicjatywy regionalne i makroregionalne przyczyniające się do zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju sieci transportowych.
Przy okazji konferencji minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk spotkał się z Arpádem Érsekiem, ministrem transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowacji.
– Polska i Słowacja powinny współdziałać przy realizacji strategicznych projektów transportowych, w tym projektu szlaku drogowego Via Carpatia, jakże ważnego dla Europy Centralnej. Projekt ten ma poparcie nie tylko Komisarz V. Bulc, ale także wszystkich państw sąsiadujących na wschodzie – powiedział Andrzej Adamczyk.
Ministrowie omówili problem ograniczeń w tonażu dróg na przejściach polsko – słowackich, co jest poważną przeszkodą w prowadzeniu działalności biznesowej przez przewoźników drogowych, działających na pograniczu.
– Powinniśmy zintensyfikować dialog dotyczący drogowych przejść granicznych, by w perspektywie 2 – 3 lat możliwa była znacząca poprawa warunków prowadzenia transgranicznej działalności transportowej. Konieczne jest zapewnienie komplementarności prowadzonych po obu stronach granicy prac inwestycyjnych, by w naszym regionie powstawał spójny system transportowy – powiedział biorący udział w spotkaniu wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.
W agendzie spotkania znalazły się także takie tematy jak współpraca w zakresie transportu kolejowego na pograniczu polsko – słowackim czy przywrócenie regularności prac gremiów współpracy dwustronnej – wynika z informacji od Zespołu Prasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB).
polnocne-baltyckie Europejski lądowy szlak wschód – zachód omija polskie porty morskie…

Źródło mapy: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/corridor-studies_en

O ważnych dla Polski europejskich korytarzach transportowych:
Polska wraz z innymi państwami Europy Środkowej zaangażowana jest we wdrażanie dwóch korytarzy sieci bazowej TEN-T: Bałtyk-Adriatyk, łączącego polskie porty morskie z portami adriatyckimi oraz Morze Północne-Bałtyk, łączącego państwa nadbałtyckie przez Polskę z Niemcami i państwami Beneluksu. Korytarze sieci bazowej TEN-T mają służyć koordynacji różnych projektów na szczeblu ponadnarodowym. Powinny przyczynić się do rozwoju infrastruktury sieci bazowej tak, aby rozwiązać problem wąskich gardeł, zintensyfikować połączenia transgraniczne oraz poprawić wydajność i zrównoważony charakter systemu transportowego. Powinny się one także przyczyniać do poprawy spójności regionów UE poprzez lepszą współpracę terytorialną – wynika z informacji od Zespołu Prasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB).
61d

Jeśli chodzi o rzeki i porty śródlądowe w ramach TEN-T, w Polsce jest jak na pustyni... Widać to na powyższej ilustracji – mapie śródlądowych dróg wodnych i portów zaliczonych do TEN-T. Byliśmy za mało skuteczni podczas negocjacji z KE – Komisją Europejską – w ciągu ostatnich kilku lat.

Źródło mapy: http://mib.gov.pl/2-TENT.htm

Patrząc na mapy sieci TEN-T zauważamy, że rozwijane u nas będą głównie szosy oraz koleje. Jeśli chodzi o transport wodny, to brane jest pod uwagę dofinansowanie rozwoju portów morskich w Trójmieście oraz w Szczecinie – Świnoujściu. Potrzebna jest nam jeszcze jedna trasa o randze TEN-T, lądowa, nadmorska, przez Pomorze, łącząca m.in. Gdańsk ze Szczecinem. Chodzi o szlak Via Hanseatica, łączący miasta południowego Bałtyku – od Lubeki w Niemczech, przez Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię, Gdańsk, Elbląg do Rygi w Łotwie.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *