Pociągiem do elektrowni jądrowej: nowe możliwości podróży na Pomorzu i sprawny przewóz towarów. Wykonawca przygotuje m. in. koncepcję programowo – przestrzenną dla dwóch wariantów inwestycji. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji

Na ilustracji: Mapa wariantów linii kolejowej do elektrowni jądrowej. Autorka mapy: Małgorzata Przybysz / PKP PLK.

Plany rozwoju komunikacji kolejowej na Pobrzeżu Słowińskim

Będzie sprawny i bezpieczny dowóz ładunków na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej oraz lepszy dostęp do kolei w województwie pomorskim. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i budowy linii kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino, budowanej przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe. Inwestycja zostanie zrealizowana jako zadanie towarzyszące budowie elektrowni.

Opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino” zajmie się konsorcjum firm Multiconsult Polska sp. z o.o. i Transprojekt Gdański sp. z o.o. Wartość zadania wynosi 47,9 mln zł netto. Wykonawca przygotuje dokumentację i pozyska decyzje administracyjne w ciągu 27 miesięcy od podpisania umowy – poinformował Przemysław Zieliński z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Fot. z Archiwum Ministerstwa Infrastruktury.

Nie tylko prowadzimy rekordowe inwestycje na kolei, ale i planujemy kolejne. Tak odważne inwestycje jak elektrownia jądrowa, która powstanie w Polsce, wymagają dobrego skomunikowania. Spokojnie, systematycznie i z dużą determinacją przygotowujemy się do realizacji wszystkich inwestycji towarzyszących – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Aby powstała nowa linia kolejowa, należy przeprowadzić żmudny etap przygotowań, w ramach którego powstaje m.in. projekt budowlany i wykonawczy. Tak jest też w tym przypadku. Nasze działania planujemy na wiele lat do przodu, ponieważ poważnie traktujemy rozwój Polski i wiemy, że wybiega on poza horyzont tej czy innej kadencji – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Dzisiejsze podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej linii kolejowej na Pomorzu jest jednym z kluczowych warunków powodzenia procesu inwestycyjnego, związanego z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Chciałbym podziękować naszym partnerom z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi na każdym etapie realizacji tego zadania inwestycyjnego – powiedział Krzysztof Jackowski, wiceprezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Sp z o.o.

Budowa i modernizacja linii kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej zapewni sprawny i bezpieczny transport towarów podczas budowy i eksploatacji tej strategicznie ważnej dla polskiej gospodarki inwestycji. To także szansa na lepszy dostęp do kolei w tej części woj. pomorskiego i powrót pociągów pasażerskich na nieczynne obecnie linie lub wykorzystywane tylko sezonowo – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wykonawca przygotuje m. in. koncepcję programowo – przestrzenną dla dwóch wariantów inwestycji oraz projekty budowlane i wykonawcze wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Pozwolenie na budowę zostanie wydane dla jednego z dwóch wariantów inwestycji. Wariant podstawowy obejmuje modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Choczewo wraz z budową nowych odcinków, modernizację linii nr 229 na odcinku Lębork – Łeba, budowę nowego fragmentu linii kolejowej z Choczewa poprzez elektrownię jądrową do połączenia z linią nr 229 w obszarze stacji Steknica oraz budowę łącznicy do linii nr 229 w kierunku Łeby. Wariant opcjonalny zakłada modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Garczegorze, linii nr 229 na odcinku Lębork – Garczegorze, budowę nowej linii z Choczewa do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino oraz łącznicy do linii nr 230 w kierunku Lęborka.

Realizacja inwestycji zapewni sprawny i bezpieczny dowóz ładunków na potrzeby budowy elektrowni i jej eksploatacji. Możliwy będzie dojazd pociągów towarowych o długości do 750 metrów i nacisku osi 221 kN (22,5 t/oś). Dla podróżnych z powiatów lęborskiego i wejherowskiego, w przypadku uruchomienia przewozów pasażerskich, oznacza to nowe możliwości dostępu do kolei na nieczynnej obecnie linii nr 230 oraz na linii nr 229, wykorzystywanej na odcinku Lębork – Łeba wyłącznie w sezonie letnim. Istniejące stacje i przystanki zostaną zmodernizowane, planuje się także budowę nowych. Wszystkie zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pociągi pasażerskie i towarowe pojadą z prędkością do 120 km/h – poinformował Przemysław Zieliński z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *