Powstaje jedno z najważniejszych skrzyżowań dróg krajowych w Polsce: Węzeł Gdańsk Południe. Połączy autostradę A1, obwodnicę Trójmiasta, szosę do Szczecina. Otworzy Trójmiasto, Zatokę Gdańską i Pomorze na Polskę, na świat i dla świata

Fot. Kazimierz Netka.

Województwo pomorskie jest liderem jeśli chodzi o inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, infrastruktury sieciowej

Tworzony jest nowoczesny styk i rozjazd jednych z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w północnej Polsce. Takim miejscem, do którego zdążać będą samochody z różnych kierunków, jest węzeł drogowy Gdańsk Południe. Jego powstanie będzie znacznym ułatwieniem w dotarciu z południa kraju nad Zatokę Gdańską, a także ze wschodu, przez Pomorze, do Szczecina. W procedurze przygotowań do budowy wojewoda pomorski, Dariusz Drelich, wydał już najważniejsze postanowienie: ZRID – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Budowa może już ruszyć. ZRID dotyczy rozbudowy węzła Gdańsk Południe, znajdującego się na styku OMT (Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta) z istniejącymi drogami ekspresowymi S6 – Obwodnicą Trójmiasta i S7 – Południową Obwodnicą Gdańska. Węzeł ten został wyodrębniony z całości ze względu na złożoność projektu projektu OMT, jako zadanie 2.

Fot. Kazimierz Netka.

O szczegółach mówiono w piątek, 27 stycznia 2023 roku, w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. W konferencji na ten temat uczestniczyli m.in.: Dariusz Drelich – wojewoda pomorski; Waldemar Chejmanowski – zastępca dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych (GDDKiA) ds. inwestycji w Gdańsku; Jerzy Barzowski – radny Sejmiku Województwa Pomorskiego.

– Województwo pomorskie jest w województwem, w którym inwestycje strukturalne są na historyczną skalę – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski:

Fot. Kazimierz Netka.

– Są największe w historii Pomorza. W tej chwili województwo pomorskie jest – można powiedzieć – liderem jeśli chodzi o inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, infrastruktury sieciowej. To są setki miliardów złotych. Dla nas ważne jest by te inwestycje, które w tej chwili się dzieją, realizować w tempie i w programach, które żeśmy założyli. Pamiętamy, że w grudniu został oddany ponad 40-kilometrowy odcinek trasy S6. Zostało wydane pozwolenie na realizację zadania drogowego związanego z budową części obwodnicy metropolitalnej od węzła Chwaszczyno do węzła Żukowo, bez węzłów i zostało wydane już pozwolenie w tym roku na budowę kolejnego odcinka trasy S6 od Bożegopola do Lęborka, łącznie z obwodnicą Lęborka. To są zadania związane z wielką budową dróg ekspresowych na terenie Pomorza, czyli całego przebiegu trasy S6 z Gdyni przez teren województwa pomorskiego aż do Szczecina. Jesteśmy w trakcie realizacji tego zadania, ale dla nas, mieszkańców Trójmiasta i dla mieszkańców całego Pomorza, bardzo istotna i kluczową inwestycją jest obwodnica metropolitalna. Dzisiaj podpisano i przekazaliśmy inwestorowi, zezwolenie na realizację inwestycji związanej z budową węzła w Straszynie – węzła Gdańsk Południe.

Fot. Kazimierz Netka.

Ta inwestycja jest sercem naszej sieci pomorskiej dróg ekspresowych, ponieważ w tym miejscu będzie łączył się ruch z obwodnicy metropolitalnej, która jest w budowie, ale będzie też włączał się ruch z obwodnicy Gdańska, obwodnicy Trójmiasta, która w tej chwili funkcjonuje, której obciążenie dochodzi do możliwości. Przepustowość jej jest na granicy możliwej do wykorzystania, ale pamiętajmy, że ten węzeł jest szczególnie ważny, dlatego że tam łączy się trasa S6, czyli trasa szybkiego ruchu z południa Polski, ale również z południa Polski autostrada A-1 czyli w miejscu, o którym mówimy. Na tym węźle będą łączyć się zarówno autostrada A1 jak i trasa S7 z południa Polski, a także ta obwodnica, która funkcjonuje: obwodnica Trójmiasta ale również nowa obwodnica metropolitalna, która będzie przenosić ruch na trasę S6 do Szczecina.

Jest to kluczowy węzeł i dzisiaj rozpoczynamy inwestycję drogową, która ma duże znaczenie dla całej sieci dróg krajowych, dróg ekspresowych na Pomorzu. Ma również znaczenie dla naszego rozwoju, a szczególnie portów, które bez możliwości przeprowadzenia wszystkich towarów zarówno drogą kolejową jak i drogami ekspresowymi. Byłoby to wąskie gardło dla naszego rozwoju i możliwości przeładunkowych portów, ale przede wszystkim cieszy nas to, że ta inwestycja będzie rozwiązywała problemy mieszkańców Pomorza, szczególnie Trójmiasta. Wiemy w tej chwili, że bez obwodnicy metropolitalnej nie da się tego zrobić. Sytuacja jest taka, że jeżeli jest jakiś wypadek albo zatrzymanie ruchu na obecnie funkcjonującej obwodnicy Trójmiasta, cały ruch zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni i w Sopocie na tyle się zwiększa, że korki zaczynają się tworzyć automatycznie.

Fot. Kazimierz Netka.

2025 rok to jest otwarcie całego przebiegu obwodnicy metropolitalnej, która będzie umożliwiała planowy i płynny ruch na wszystkich drogach nie tylko tych krajowych, sieci dróg pomorskich, ale również po drogach wewnątrz aglomeracji, wewnątrz Trójmiasta: w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie i dzięki temu nie będą tworzyły się korki. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ten harmonogram na 2025 rok jest w realizacji, jest dotrzymywany. W tej chwili możemy powiedzieć, że w ciągu najbliższych tygodniach – mam nadzieję, że nie później niż do końca marca, a być może uda się to wcześniej zrealizować – będzie wydane ostatnie pozwolenie, które jest brakujące do realizacji całych dwóch zadań: obwodnicy metropolitalnej czyli odcinka z Żukowa do Węzła Gdańsk Południe, do Straszyna łącznie z węzłem Żukowo i z obwodnicą Żukowa. To jest jeszcze tylko jedno pozwolenie, które brakuje do kompletu, żeby realizacja całej inwestycji już była rozpoczęta. Wiemy, że to pierwsze zadanie, od Chwaszczyna do Żukowa, jest w realizacji. Widzimy postępy i bardzo nas cieszy, że ta realizacja jest zaawansowana już w dużym stopniu i nie widzimy zagrożeń dla tego zadania.

Przypomnę, że całość obwodnicy metropolitalnej to jest koszt ponad 2,2 miliarda złotych, a zakończenie tej inwestycji planowane jest na 2025 rok – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski.

– Szanowny panie wojewodo, szanowni państwo, bardzo dziękuję za tę wydaną dzisiaj decyzję, decyzję bardzo ważną, kluczową z punktu widzenia przede wszystkim ze względu na lokalizację węzła, który będziemy budować – mówił Waldemar Chejmanowski – zastępca dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych (GDDKiA) ds. inwestycji w Gdańsku:

Fot. Kazimierz Netka.

– Jest to węzeł Gdańsk Południe, czyli jeden z ważniejszych węzłów, jak pan wojewoda powiedział na obwodnicy Trójmiasta. Łączy autostradę A1 z drogą S7 – dwie drogi bardzo ważne z punktu widzenia strategii państwa. Dziękuję też projektantom, wykonawcy i osobom od mnie z firmy i z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oczywiście też za zaangażowania, za to, że mogliśmy dziś tę decyzję dopiąć i podpisać. Bardzo dziękuję! – powiedział Waldemar Chejmanowski – zastępca dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych (GDDKiA) ds. inwestycji w Gdańsku.

– Ja bym chciał podziękować panu wojewodzie, że taka decyzja została wydana i wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta komunikacja w naszym województwie zaczyna się poprawiać – stwierdził Jerzy Barzowski – radny Sejmiku Województwa Pomorskiego:

Fot. Kazimierz Netka.

– Jestem z części zachodniej, tam ta dostępność komunikacyjna jest bardzo trudna i bym chciał by te plany inwestycyjne zostały poszerzone. Udało nam się w strategii województwa pomorskiego śladowy zapis zawrzeć co do budowy drogi północ – południe od Ustki, przez Słupsk na południe Polski. To jest oczywiście dopiero ślad, potrzebna jest praca koncepcyjna, bo wiemy, że budowa morskiej energetyki wiatrowej to też jest określona rola dla portu w Ustce. To wszystko powoduje, że zachodnia część województwa pomorskiego też powinna być w tym zakresie potraktowana. Mam nadzieję, że z panem wojewoda będziemy wspólnie pewne rzeczy ustalać i wnioskować o to, żeby takie inwestycje w zachodniej części województwa też powstały. Dziękuję – powiedział Jerzy Barzowski – radny Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Tymczasowe projekty organizacji ruchu już są zatwierdzone, przygotowane przez wykonawcę – mówił dyrektor Waldemar Chejmanowski. Najprawdopodobniej już od przyszłego tygodnia wykonawca otrzyma zasadniczą część nieruchomości i będzie mógł wejść na roboty budowlane. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia, to nie przewidujemy zbyt dużych, z racji tego, że program prac, który będzie przygotowany przez wykonawcę to jest 2 razy 2 pasy ruchu w każdym kierunku, czyli tak jak mamy dzisiaj. Zwężenia będą w przypadkach koniecznych do realizacji.

Jeśli chodzi o uzgodnienia z linią kolejową 201, to jest na docinku pierwszym – powiedział dyrektor Waldemar Chejmanowski – Jak najbardziej, działania są skoordynowane, przygotowujemy już docelowy obiekt, który będzie pozwalał na przeprowadzenie dwóch linii torowych.

Warto przypomnieć, że linia kolejowa nr 201, to przedwojenna magistrala węglowa Śląsk – Gdynia. Teraz szlak ten jest modernizowany, rozbudowywany, bo ma duże znaczenie dla Morskiego Portu Gdynia.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

One Comment

  1. Gdańsk kojarzy mi się bardzo pozytywnie, bo tutaj współpracuję z przedsiębiorstwem zarządzającym nieruchomościami Polzen i jestem z tej współpracy zadowolony

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *