Uniwersytet Gdański oraz Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj i spółka Univentum Labs podpisały List Intencyjny. Ta współpraca nauki z biznesem dotyczy m.in. rozpoznawania salmonelli i eliminowania antybiotyków. Polski drób stanie się bardziej konkurencyjny w świecie

Fot. Kazimierz Netka.

Powstanie infrastruktura badawczo – rozwojowa, której nie posiada żadna uczelnia w kraju. A warto ją mieć, gdyż rocznie produkujemy drób o wartości 56 miliardów złotych

Bezpieczeństwo żywnościowe ma coraz większe znaczenie, w całym świecie. Wymogi w tym zakresie są zaostrzane. Boimy się ASF – afrykańskiego pomoru świń. Natomiast m.in. w produkcji mięsa drobiowego i jaj , w czym Polska jest globalnym potentatem – baczną uwagę zwraca się m.in. na obecność salmonelli oraz antybiotyków. W trosce o uchronienie drobiowych produktów spożywczych przed salmonellą i antybiotykami, coraz bardziej pomocni są naukowcy.

Fot. Kazimierz Netka.

Od lat, na zlecenie Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego: Univentum Labs oraz inni naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, działają na rzecz poprawy jakości mięsa drobiowego w Polsce (badania nad salmonellą). Uzyskano już znaczące efekty na poziomie laboratoryjnym i w związku tym postanowiono rozszerzyć współpracę w tym zakresie, by osiągnąć jeszcze wyższy poziom gotowości technologicznej. 1 lipca 2024 roku, zainteresowane strony podpisały List Intencyjny w tej sprawie.

Fot. Kazimierz Netka.

Sygnowanie dokumentu nastąpiło w Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego. W tym wydarzeniu uczestniczyli m.in. prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego; prof. Wojciech Bizon – prezes zarządu Univentum Labs sp. o.o.; Paweł Podstawka – przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj; Anna Olkowska-Jacyno – wicewojewoda pomorska; Anna Obuchowska  – Państwowy Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dyrektorka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Gdańsku; Adam Gawrylik – członek zarządu województwa pomorskiego; dr Zbigniew Canowiecki – prezydent Stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza, przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Fot. Kazimierz Netka.

– Jesteśmy doprawdy szczęśliwi, że udaje nam się dzisiaj spotkać w murach Uniwersytetu Gdańskiego i parafować to niezwykle ważne wydarzenie, które inicjują nasze badania rozwojowe, te które służą podtrzymywaniu kondycji drobiu ale również nawiązujemy wieloletnią, mam nadzieję, współpracę ze Związkiem Hodowców, tak aby województwo pomorskie, nasz region, stał się prawdziwym liderem innowacji w bezpieczeństwie żywności – powiedział prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego. – Jako chemik, jako specjalista od ochrony środowiska wiem doskonale jak ważna jest bezpieczna żywność. Dzisiaj bez nowoczesnych rozwiązań badawczych i naukowych, bez innowacji w technologiach produkcji żywności nie mamy szansy aby konkurować ze zdrową bezpieczną i nie zainfekowaną żywnością, dlatego tak bardzo cieszę się, że dochodzi właśnie do podpisania tej ważnej dla nas i strategicznej umowy. Witamy na Uniwersytecie, bardzo cieszymy się z obecności władz województwa.

– Szanowni państwo, panie rektorze, wszyscy szanowni państwo, bardzo się cieszę że jestem tutaj obecna na podpisaniu listu i tak ważnej chwili dla Uniwersytetu Gdańskiego – mówiła Anna Olkowska-Jacyno – wicewojewoda pomorska. – Myślę, że otwiera się nowa przestrzeń jeśli chodzi o rozmowy o bezpieczeństwie żywnościowym naszego regionu, nie tylko regionu. Zdaję sobie sprawę, że państwo będziecie się wspierali wszystkimi wypracowanymi strategiami, środkami.

Fot. Kazimierz Netka.

Dla mnie jest to bardzo ważne, gdyż do tej pory pracowałam w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych, a ta inicjatywa wiąże się z tak zwanymi inteligentnymi specjalizacjami Pomorza – to znaczy to są takie specjalizacje, które wpisują się w obszar gospodarczy i są po pierwsze: innowacyjne – jak pan rektor powiedział; po drugie mają ogromny potencjał rozwojowy, a to oczywiście ma znaczenie dla konkurencji naszego regionu i to jest bardzo bardzo bardzo pozytywne. To także możliwości jeśli chodzi o inteligentne specjalizacje Pomorza pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach nowych funduszy dla Pomorza, więc proszę państwa, serdecznie gratuluję i cieszę się, że Pomorskie postawiło na wspólny rozwój, wspólne mogłabym powiedzieć zdrowie – zdrowie mieszkańców, zdrowie zwierząt, rozwój środowiska, bo traktujemy to, rozumiem, jako jeden ekosystem. Serdecznie gratuluję, trzymam kciuki za przedsięwzięcie i wszystkiego  najlepszego.

– Panie rektorze, pani wojewodo, szanowni państwo, w imieniu pana marszałka Mieczysława Struka bardzo się cieszę że mogę dzisiaj wziąć udział w tym niezwykle ważnym przedsięwzięciu, które też łączy się ze strategią województwa i promocji zdrowej żywności – powiedział Adam Gawrylik – członek zarządu województwa pomorskiego. – Jest to dla nas szczególnie ważne, bo promujemy naszą pomorską żywność, a tutaj jakby łączy się ten cały łańcuch zdarzeń od produkcji po finał jakim są produkty żywnościowe. Bardzo się cieszę, że ten projekt pionierski służy nie tylko naszemu regionowi ale też celom badawczym na skale kraju, stąd jest to wydaje mi się pionierstwo też jest bardzo ważne, a także, jak już powiedziano wcześniej, połączenie praktyki z nauką.

Fot. Kazimierz Netka.

– Serdecznie dziękuję za zaproszenie i za to że Uniwersytet Gdański zdecydował się brać udział w tym projekcie – powiedział Paweł Podstawka – przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. – Projekt ten rozpoczął się 3 lata temu w zasadzie od kilku osób, od komisji Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, który postawił przeznaczyć środki na to, żeby pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami – nad zwalczaniem salmonelli, wiedząc że taka zdrowa żywność jest najlepszą promocją polskiego mięsa drobiowego. Wraz z zespołem pani profesor Węgrzyn udało nam się opracować Bank Salmonelli, który jest charakterystyczny dla Polski. To rozwiązanie pozwoli nam uniknąć ewentualnych podejrzeń gospodarki polskiej związanych z zarażaniem bądź dostarczaniem produktów, które są skażone salmonellą. Zaangażowanie genetyczne pozwoli na to żebyśmy mogli odciążyć się z zarzutów, że my to mięso dostarczamy zakażone. Po drugie Unia Europejska oczekuje bardzo wysokich standardów. Pragnę przypomnieć, że Polska jest największym producentem drobiu w Europie; jesteśmy największym eksporterem mięsa drobiowego na świecie. Produkujemy rocznie drób o wartości 56 miliardów złotych. Otwieramy nowe rynki i żeby utrzymać się w pierwszej lidze gospodarczej, a w takiej jesteśmy w chwili obecnej, potrzebujemy wsparcia w tym zakresie.

– Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że potrafimy łączyć naukę na najwyższym naprawdę najwyższym światowym poziomie z praktyką i z otoczeniem biznesowym – stwierdził prof. Wojciech Bizon – prezes zarządu Univentum Labs sp. o.o. – Wspólnie zrealizowaliśmy dwa projekty. To co przed nami, to jest inny wymiar, zupełnie inna skala. Ja się cieszę, że mamy zaufanie naszych partnerów biznesowych, cieszę się, że możemy liczyć na naukowców, którzy w Uniwersytecie Gdańskim prowadzą pionierskie – jak już było powiedziane – badania i wydaje się, że to co osiągnęliśmy na poziomie biologicznym, powoli będziemy mogli skalować na poziom gospodarczy i tak naprawdę – ja wiem że to może zabrzmieć trochę jak megalomania – ale my walczymy o to żeby pewien ważny sektor całej polskiej gospodarki wygrywał w konkurencji światowa – co dla mnie, ekonomisty, jest szczególnie ważne i gratuluję zespołowi biologów, że nam się udało osiągnąć rezultaty. No i teraz dla tych wszystkich, którzy będą odpowiedzialni za stronę organizacyjna, formalnoprawną, finansową musimy zrobić podobnie dobrze. Dziękuję bardzo.

Powinna powstać sieć współpracy uczelni z biznesem

– Dzisiejsze spotkanie nasze, podczas którego nastąpiło porozumienie i podpisanie dokumentu pomiędzy Uniwersytetem a przedstawicielami środowiska gospodarczego, witam z wielkim zadowoleniem – podsumował dr Zbigniew Canowiecki – prezydent Stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza, przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Fot. Kazimierz Netka.

– Im więcej będzie tego typu porozumień, tym bardziej będzie to świadczyło o potrzebie i ciągłym zbliżaniu się środowiska naukowego i gospodarczego i wykorzystywanie tego potencjału uczelni wyższych dla rozwoju gospodarczego, dla wprowadzenia tych doświadczeń, tych wyników naukowych, wykorzystywanie ich w codziennej działalności naszych przedsiębiorstw. Jeżeli dzisiejsze porozumienie o współpracy środowiska naukowego z tym środowiskiem producentów drobiu doprowadzi do podniesienia jakości produkcji, do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, to będzie niezwykły sukces i uczelni, i naszego środowiska gospodarczego.

Uważamy, że w ogóle powinna powstać olbrzymia sieć współpracy wszystkich wydziałów i wszystkich uczelni z biznesem.

Witam z wielkim zadowoleniem fakt, że od momentu, kiedy trzy uczelnie: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny zawiązały związek, a dzisiaj dążą nawet do federalizacji tych uczelni, nastąpiło takie zdynamizowanie wyjścia uczelni poza własne mury. Musze powiedzieć, że wręcz jest wysyp różnego rodzaju inicjatyw wszystkich tych trzech uczelni jeśli chodzi o kontakt ze środowiskiem biznesowym i przenoszenie wszystkich swoich doświadczeń i opracowań naukowych na grunt realnej gospodarki. To jest niezwykle dobry sygnał dla nas wszystkich – powiedział dr Zbigniew Canowiecki – prezydent Stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza, przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Fot. Kazimierz Netka.

Tworzymy nowatorski ośrodek badawczy

– Co jakiś czas powraca w UE temat wysuwanych przez różne kraje UE podejrzeń, że drób i jajka z Polski są skażone salmonellą (np. w 2021 Holandia, w grudniu 2023 Wlk. Brytania). Żeby wyeliminować skutecznie takie zagrożenia Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj z Uniwersytetem Gdańskim i Univentum Labs planują stworzyć w naszym regionie ośrodek badawczy wyspecjalizowany w zwalczaniu salmonelli – napisała w zaproszeniu na podpisanie Listu Intencyjnego Magdalena Nieczuja-Goniszewska – Rzeczniczka Prasowa Uniwersytetu Gdańskiego, Kierowniczka Zespołu Prasowego CkiP UG. – Powstaną w nim nowatorskie preparaty skutecznie eliminujące antybiotyki w hodowli drobiu, które będą mogły być stosowane w całym cyklu produkcji mięsa i jaj od „od pola do stołu”. Dzięki inwestycji środków pochodzących od hodowców drobiu możliwe będzie rozwinięcie odpowiedniej infrastruktury badawczo – rozwojowej, której w chwili obecnej nie posiada żadna uczelnia wyższa w kraju.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *