Ważna wiadomość dla mikro, małych i średnich firm nad Bałtykiem: po raz pierwszy mogą one ubiegać się o finansowe wsparcie z programu Interreg Południowy Bałtyk. O tym mówiono w Agencji Rozwoju Pomorza, podczas Dnia Informacyjnego Interreg South Baltic

Fot. Kazimierz Netka.

10 mln euro z unijnego Programu Polska – Rosja, który został zawieszony. Razem: około 95,5 mln euro jest w Interregu Południowy Bałtyk na lata 2021 – 2027

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku; Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg Południowy Bałtyk; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Agencja Rozwoju Pomorza poinformowały o nowych możliwościach wsparcia finansowego mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), pragnących realizować swe projekty w regionie Morza Bałtyckiego. MŚP mogą po raz pierwszy korzystać z zasobów finansowych, jakie znajdują się w unijnym programie Interreg Południowy Bałtyk (trzecia edycja). Do tej pory takiej szansy MŚP nie miały. Do rozdysponowania jest blisko 100 mln złotych, w bieżącym okresie unijnego finansowania, czyli w latach 2021 – 2027. Już ponad rok z bieżącej perspektywie finansowania unijnego mamy za sobą, ale nie wszystko stracone.

O szczegółach mówiono w Agencji Rozwoju Pomorza (ARP) w Gdańsku Oliwie, podczas stacjonarnego seminarium pt. „Dzień informacyjny Interreg South Baltic. Nowe możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Zakres, zasady, warunki uzyskiwania dofinansowania przedstawiły m.in. Justyna Janczak – Broker Innowacji, Dział Rozwoju Przedsiębiorczości ARP oraz Sylwia Bryła – ekspertka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP).

Fot. Kazimierz Netka.

Zanim przedsiębiorcy zaczną korzystać z zasobów pieniężnych Interreg Południowy Bałtyk (South Baltic), warto by spróbowali sięgnąć po pieniądze znajdujące się w projekcie Spektrum, stworzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

SPEKTRUM

Możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw w tym m.in. procesu aplikacyjnego w ramach programów międzynarodowych tj. Interreg South Baltic, przedstawiono podczas Dnia Informacyjnego Interreg South Baltic.

W Spektrum są pieniądze m.in. na dofinansowanie do procesu przygotowania aplikacji przy staraniach o wsparcie z programu Interreg Południowy Bałtyk. Pieniądze z tej puli dostępne są dla przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie województwa pomorskiego. Dofinansowane mogą być usługi dla przedsiębiorców, ale tylko te świadczone przez instytucje z otoczenia biznesu (IOB) akredytowane przy Agencji Rozwoju Pomorza. Takich akredytowanych firm jest około 370, a projekt Spektrum to przedsięwzięcie strategiczne w województwie pomorskim.

Fot. Kazimierz Netka.

Trzeba pamiętać, że kwalifikowane do dofinansowania będą koszty, poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Fot. Kazimierz Netka.

Jeśli chodzi o „skarbonkę” o nazwie: Interreg Południowy Bałtyk, to pula znajdujących się w niej pieniędzy, zwiększona została o ponad 10 milionów euro, pochodzących z programu Polska – Rosja, który został zawieszony – dowiedzieliśmy się podczas spotkania 31 stycznia 2023 roku, zorganizowanego w siedzibie ARP:

1. INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK 2021-2027_111022_WCAG

Fot. Kazimierz Netka.

Bardzo istotne jest to, że po raz pierwszy program Interreg Południowy Bałtyk został otwarty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

2. MŚP_ INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK 2021-2027_111022_WCAG

Fot. Kazimierz Netka.

Co do zasady, Interreg nie wspiera realizacji inwestycji. Jednak, wsparcie mogą otrzymywać niektóre niewielkie przedsięwzięcia infrastrukturalne.

Fot. Kazimierz Netka.

Szczegółowych wiadomości udzielają eksperci w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Interreg Południowy Bałtyk.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.