Przemysł offshore w Polsce, w tym na Pomorzu. Możemy sięgać po wiatr głębokowodny (deepwater wind). Zaczęła się II faza przydziału koncesji. Będą cykliczne targi wiedzy o offshore. Powstaną Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej i Pomorski Klaster Offshore

Fot. Kazimierz Netka.

Lądowe przygotowania do wykorzystania siły wiatru morskiego dla polskiej energetyki

Na Żuławach, na Pomorzu i naszym morzu jest olbrzymi potencjał do rozwoju farm morskich elektrowni wiatrowych. Posiadamy porty do obsługi budów i gotowych elektrowni, a także tereny na lądzie do montażu t wież tychże wiatrowych fabryk elektryczności. Wyłaniają się też nowe wielkie morskie głębinowe powierzchnie nadające się pod pływające wytwórnie prądu. Wyłaniają się nowe przestrzenie do budowy, dające możliwość sięgania po wiatr „głębokowodny”. O tym mówiono podczas kolejnego spotkania Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku – z udziałem ekspertów zagranicznych.

Fot. Kazimierz Netka

Konferencję prowadził Jarosław Kumięga – kierownik Referatu Planowania Energetycznego, Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej, czyli powstawanie w Polsce nowego przemysłu, zwanego offshore, czyli polegającego na budowaniu poza lądem, na morzu, cieszy się coraz większym zainteresowanie. Jest jednak wiele do zrobienia, by ten przemysł się w naszym kraju dobrze rozwinął i by inicjatywy nie przejęły koncerny z innych państw. Na fakt dużego zainteresowania tym nowym rodzajem działalności gospodarczej, zwrócił uwagę w swym wystąpieniu Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka

– Od momentu podpisania deklaracji powołującej Platformę, czterokrotnie zwiększyła się liczba jej sygnatariuszy. Obecnie liczba ta szybko dobiega do 100, co pokazuje znaczenie morskiej energetyki wiatrowej w gospodarce regionu oraz kraju – powiedział, witając przybyłych, Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego. – W swoich wystąpieniach powtarzam to dosyć często – nasze województwo ze względu na uwarunkowania geograficzne ma potencjał do pełnienia roli krajowego lidera w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jesteśmy importerem energii elektrycznej i dlatego inwestycje energetyczne, w tym energetyka odnawialna, są ważnym elementem umożliwiającym poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Wiele lat temu przyjęliśmy w strategii rozwoju województwa kierunek mający na celu rozwój odnawialnych źródeł energii. Konsekwencją tych decyzji jest m.in. funkcjonowanie dwóch Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w dziedzinach związanych z  technologiami offshore i portowo-logistycznymi, a także technologiami związanymi z eko-efektywnością w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie.

Działania Samorządu Województwa Pomorskiego wpisują się w kierunki promowane przez Unię Europejską związane z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu oraz w agendy rządowe, dla których rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest strategicznym kierunkiem transformacji polskiej energetyki. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w Polityce Energetycznej Polski 2040 oraz w Ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Zakłada się, że do 2040 roku na polskich wodach Bałtyku będą funkcjonować elektrownie wiatrowe o mocy rzędu 20 gigawatów. W dzisiejszej sytuacji wojny na Ukrainie wydaje się to być szczególnie istotnym kierunkiem rozwoju.

Fot. Kazimierz Netka

Pomimo, że kompetencje i decyzje w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej leżą po stronie instytucji rządowych, to samorządy mają możliwości wsparcia tego procesu w zakresie oddolnych inicjatyw związanych z kreowaniem rynku pracy oraz wzmocnieniem tzw. local content – powiedział Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego. – Kluczową inicjatywą, którą SWP chce rozwijać w perspektywie kilkunastu kolejnych lat rozwoju gospodarczego i energetycznego regionu jest Pomorski Klaster Offshore. Funkcjonowanie klastra zapewni dalsze konsekwentne rozwijanie kontaktów gospodarczych, wzmocni wymianę doświadczeń oraz transfer dobrych praktyk, a także doprowadzi do skutecznego przygotowania kadr dla podmiotów uczestniczących w inwestycjach związanych z budową energetyki odnawialnej na  Morzu Bałtyckim.

Od naszego ostatniego spotkania minęło pół roku. W tym czasie bardzo dużo się działo. Zespoły robocze zainicjowane przez Panią doktor Karolinę Lipińską pracowały bardzo intensywnie. Odbyło się kilkadziesiąt spotkań roboczych z inwestorami oraz deweloperami a także z partnerami zagranicznymi. Efektów tych spotkań jest wiele, na przykład złożone aplikacje na dofinansowanie ze środków unijnych. Złożenie wniosków oczywiście nie byłoby możliwe bez współpracy i otwartości sygnatariuszy, a  także nie byłoby możliwe bez zbudowania marki wiarygodnego partnera.

Fot. Kazimierz Netka

Rozwój morskiej energetyki odnawialnej jest unikatową szansą dla polskich ośrodków badawczo – rozwojowych na zaznaczenie swojej roli na mapie globalnego rozwoju innowacyjnego łańcucha dostaw. Planuje się wypracowywanie nowych rozwiązań w zakresie budowy i utrzymania morskich farm wiatrowych, poprawę efektywności wytwarzania energii i jej przesyłu, a także dążenie do obniżania kosztów jej produkcji. Wypracowanie tych rozwiązań będzie możliwe dzięki Pomorskiej Agendzie Innowacyjności, która stanowi wkład do prac na poziomie centralnym, prowadzonych pod patronatem Ministerstwa Klimatu i  Środowiska. Prace te realizowane są na podstawie umowy sektorowej zawartej w celu wspierania rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce. Ponadto, przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska utworzono Radę Koordynacyjną, której jestem członkiem. Na ostatnim posiedzeniu Rady wybieraliśmy liderów poszczególnych grup roboczych, wielu z nich jest z naszego województwa, jak obecna tu szefowa grupy komunikacji społecznej Pani Profesor Sylwia Mrozowska z Uniwersytetu Gdańskiego, która za chwilę opowie Państwu o działaniu Rady. Liderami innych grup roboczych Rady Koordynacyjnej są również reprezentanci Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Morskiego. Serdecznie gratulujemy tych nominacji oraz liczymy na dobrą współpracę.

Fot. Kazimierz Netka

Rozwój branży morskiej energetyki wiatrowej wymaga również przygotowania kadr, inżynierów, techników oraz specjalistów, absolwentów szkół branżowych. Szczególny nacisk powinien zostać położony na nawiązanie bliższej współpracy przemysłu ze szkołami średnimi technicznymi oraz branżowymi w zakresie praktyk zawodowych, rozbudowy zaplecza dydaktycznego w postaci warsztatów i laboratoriów. Projekt Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej jak również planowane Edukacyjne Targi Offshore, które zostaną dzisiaj zaprezentowane – wychodzą naprzeciw takim oczekiwaniom – powiedział Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego.

Podsumowania dotychczasowych prac Pomorskiej Platformy Offshore dokonała dr Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka

– Zwiększyliśmy grono sygnatariuszy Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku – jak pan marszałek wspomniał. Na naszym pokładzie są wszyscy najwięksi gracze. Pracujemy nad tym, by inni dołączyli. Czas nam nie pomaga, a pociąg nie będzie na nas czekał – mówiła dr Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Platforma posiada wsparcie uczelni, władz samorządowych władz lokalnych. Do tego nie trzeba przekonywać że potrzebna jest synergia działania. Na wielu płaszczyznach odbywa się promocja Pomorskiej Platformy Offshore. Zarówno jeśli chodzi o takie spotkania, jak i z panem ministrem Ireneuszem Zyską – wiceministrem klimatu i środowiska staramy się informować co się tutaj dzieje. Taka współpraca zarówno odgórna i oddolna jest w stanie zagwarantować sukces działania tego sektora w Polsce, ale też mieliśmy okazję spotkać się z Ministerstwem Edukacji, jeśli chodzi o podejmowanie kolejnych kroków w zakresie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej, co też jest ważne bo potrzebne jest współfinansowanie. Czekamy na uruchomienie instrumentu finansowego.

Szczegóły zawiera poniższa prezentacja:

Prezentacja_Offshore_16052022_KL final

Grupa robocza „Gospodarka” – Maciej Mierzwiński, CEE Energy Group Sp. z o.o.

Fot. Kazimierz Netka

Szczegóły zawiera poniższa prezentacja:

Grupa robocza „Kompetencje” – Krzysztof Tomaszewski, Fundacja Innowacyjnego Przemysłu Energetyki Morskiej:

Fot. Kazimierz Netka

Szczegóły zawiera poniższa prezentacja:

PCKMEO_kalendarium_2

Podsumowanie prac Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej – Prof. Sylwia Mrozowska, Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego:

Fot. Kazimierz Netka

Szczegóły zawiera poniższa prezentacja:

Rada ds Innowacji

II runda offshore. Działki, inwestorzy, status prac – Bogusz Pniewski z CO-MADE Sp. z o.o.:

Fot. Kazimierz Netka

Zostałem poproszony o wystąpienie na temat II fazy, która dzisiaj się rozpoczęła. Wczoraj minął termin składania wniosków przez potencjalnych deweloperów na 11 nowych koncesji o łącznej szacowanej mocy zainstalowanej około 8,8 GW – na podstawie gęstości zabudowy: 8 MW na 1 km kwadratowy. Możecie się państwo spotkać z opracowaniami mocy zainstalowanej nawet do 9.5 GW.

Przygotowaliśmy mapę pokazującą nowe obszary zaznaczone na zielono, wykropkowane. Wylistowaliśmy potencjalnych inwestorów, których udało się rozpoznać. Wszystkie nowe obszary cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Na niektóre koncesje jest 15 wniosków.

Urząd ma 90 dni na zbadanie wniosków, potem uzupełnianie dokumentacji. Rozstrzygnięcia poznamy na przełomie lat 2022/2023. Lata 2025 – 2027 – pierwsze aukcje na 2.5 GW każda. Farmy z II fazy zaczną działać w latach 2030 – 2032.

Szczegóły zawiera poniższa prezentacja:

II runda offshore. Działk, inwestorzy, status prac_CO-MADE_BP

Zawsze bezpiecznie – Alfred Naskręt, Szkoła Morska w Gdyni:

To placówka naukowa, niezwykle cenna dla przemysłu offshore. Przygotowuje kadry do pracy na takich budowach. Daje uczniom uprawnienia i podstawy do uzyskiwania certyfikatów, także międzynarodowych. Ktoś musi farmy na morzu nie tylko budować, ale potem obsługiwać, serwisować. To nie to samo, co na ladzie – mówił dyrektor Alfred Naskręt.

Szczegóły zawiera poniższy film:

 

Paweł Tarczewski – dyrektor w Acciona Energia i Simon Redfern – dyrektor w SSE Renewables:

Fot. Kazimierz Netka

Szczegóły zawiera poniższa prezentacja:

SSER introductory slides for media breakfast 18.05.22

Pływające platformy morskich farm wiatrowych – Malte Paul – Aker Offshore Wind Europe GmBH (on-line):

Fot. Kazimierz Netka

Szczegóły zawiera poniższa prezentacja:

22-05-16 AOW_Spotkanie Pomorskiej Platformy

Budowa krajowego łańcucha dostaw w oparciu o potencjał stoczniowo-konstrukcyjny – Mirosław Roliński, CRIST S.A:

Fot. Kazimierz Netka

Szczegóły zawiera poniższa prezentacja:

CRIST 02 2022 presentation ENG_Mirek

Edukacyjne Targi Pracy Offshore – Łukasz Kneba, CO-MADE Sp. z o.o.:

Fot. Kazimierz Netka

Edukacyjne Targi Pracy Offshore Gdańsk 2022/2023 maja pokazać nnowacyjne kierunki rozwoju kariery zawodowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem wydarzenia jest prezentacja możliwości zawodowych jakie daje rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz uświadomienie jego uczestników jakiego rodzaju kompetencje będą potrzebne oraz w jaki sposób będzie można je zdobyć. Uczestnicy targów otrzymają wiedzę na temat przyszłych morskich farm wiatrowych oraz o korzyściach zawodowych jakie przed nimi powstają. Jednocześnie wydarzenie spełniać też będzie cel społeczny w postaci akcji informacyjnej na temat MEW. Formuła wydarzenia zakłada jego cykliczność w kolejnych latach.

Główni wystawcy to firmy z branży stoczniowej, morskiej oraz offshore z Polski ale także z zagranicy. Podczas trwania eventu zaprezentowana zostanie oferta szkoleniowa przyszłych pracodawców, szkół i uczelni wyższych. Duży nacisk zostanie położony na interaktywność wydarzenia tak, aby młody uczestnik był zachęcony do skierowania swoich zainteresowań w kierunku nowej branży na rynku w Polsce.

Adresaci wydarzenia: uczniowie szkół ponadpodstawowych z woj. pomorskiego, także: studenci PG, UG, UM oraz inni; przedsiębiorcy z branży MEW krajowi i zagraniczni, firmy szkoleniowe w zakresie wymagań do offshore, osoby szukające pracy w tej branży.

Szczegóły zawiera poniższa prezentacja:

16.05.2022 Prezentacja pomysłu organizacji targów pracy w offshore

Miejsce organizacji targów: Międzynarodowe Targi Gdańskie AmberRxpo. Czas trwania: 2 dni Planowany termin: jesień 2022 r. – poinformował Łukasz Kneba, dyrektor z CO-MADE Sp. z o.o.

Podsumowanie i zakończenie spotkania – dr Karolina Lipińska, Departament Rozwoju Gospodarczego, UMWP

– Dużo działań dużo aktywności projektów – powiedziała na zakończenie dr Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Dziękuję mojemu zespołowi: pan kierownik Jarek Kumięga tak pięknie moderował spotkanie i szefuje temu zespołowi. Pani Maria Olszewska dba o to, byśmy logistycznie nad wszystkim panowali. Łukasz Dąbrowski jest bardzo zaangażowany w przygotowanie aplikacji do projektów co nie jest rzeczą łatwą; za to moi drodzy bardzo serdecznie dziękuję.

Fot. Kazimierz Netka

Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej jak państwo widzicie jest w fazie tworzenia – na różnych poziomach rozmów. Centrum ma być parasolem dla wszystkich działań w naszym regionie i nie tylko, bo pomyśleliśmy o naszych sąsiadach np. z zachodniopomorskiego. Bardzo zależy nam na wspólnych aktywnościach.

Zasygnalizowane wcześniej targi edukacyjne to jest bardzo potrzebna inicjatywa, zgłaszana przez inwestorów, deweloperów w związku te, z brakami kadr na rynku, a naprawdę gdy wejdziemy w fazę inwestycji te braki jeszcze bardziej się uwidocznią. W związku z tym uważamy za konieczne uruchomienie takich działań na poziomie edukacyjnym, właściwie od najmłodszych lat.

Firma, która uruchomiła pilotaż w szkołach podstawowych, dzieciakom pokazuje, jak pracują wiatraki, jak to się dzieje, że z wiatru jest prąd; dzieci składają wiatraki. Istotne jest to, żeby dzieci zarazić tą pasją. Ją widać w szkole średniej. Targi edukacyjne dla młodzieży 16 – 19 lat są po to, by pokazywać korzyści wynikające z pracy tej branży. Ta koncepcja jest w fazie przygotowania, jesteśmy otwarci na współpracę; chcielibyśmy przygotować bardzo dobre wydarzenie, które będzie docierało do młodych ludzi.

Jeśli chodzi o działania Pomorskiej platformy, to po wakacjach ma być kolejne spotkanie. zastanawiamy się z panem marszałkiem I też z innymi partnerami w regionie nad powołaniem Pomorskiego Klastra Offshore – powiedziała dr Karolina Lipińska. Zachęcam do zaangażowania się, do komunikowania, byście Państwo dawali nam znać, co robicie, bo też chcemy być integratorem.

Pani dyrektor wspomniała tez o kolejnej grupie roboczej, związanej ze zrównoważonym zarządzaniu Morzem Bałtyckim. Profesor Dorota Pyć ma być liderem tej grupy. Bardzo serdecznie chcielibyśmy zachęcić do współpracy w ramach tej grupy. Ta grupa potrzebuje dużo energii bo bardzo ważne tematy obejmuje, jeśli chodzi o safety, security, bo nie trzeba mówić jak ważny jest martwy fracht, promowanie kultury przestrzennej.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.